Noson Dadansoddi

Fyddwch chi'n mynychu Noson Dadansoddi Canlyniadau Arfon? Gadewch i ni wybod isod er mwyn derbyn y linc.


Will you be attending Arfon's Result Analysis Evening? Let us know below to receive the link.

Nos Iau'r 10fed o Fehefin, cynhelir noson dadansoddi canlyniadau yn rhithiol am 6yh. Join us on Thursday 10th of June at 6pm for an evening of election analysis.

Bydd y noson yn cael ei arwain gan Cai Larsen, a bydd cyfle i ni fwrw golwg ar ganlyniadau Arfon a thu hwnt. The evening will be led by Cai Larsen, where we will have an opportunity to look at the results of Arfon and beyond

Dangos 1 ymateb

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd