Noson Dadansoddi 2022 Analysis Evening

Ymunwch â ni nos Iau 16eg o Fehefin yng Nglwb Rygbi Caernarfon am Noson Dadansoddi 2022.

Bydd Cai Larsen yn ein tywys ni unwaith eto drwy ganlyniadau Etholiadau Lleol 2022 ar lefel cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yma yn Arfon. 

Gadewch i ni wybod isod os fyddwch chi'n gallu mynychu. 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Join us on Thursday 16th of June in Caernarfon Rugby Club for the 2022 Analysis Evening. 

Cai Larsen will be taking us through the Local Elections 2022 results on a national, regional and local level here in Arfon. 

Let us know below if you're able to attend. 

PRYD
June 16, 2022 at 7:00pm - 9pm
BLE
Caernarfon Rugby Club
Caernarfon, Wales
United Kingdom
Map Google a chyfarwyddiadau
CYSWLLT
Catrin Gruffudd · · 01286 672510
21 RSVPs
Berwyn P Jones Gareth Wyn Roberts Dafydd Meurig Gwynfor Rowlinson Gareth Huws Nia Parry Jones Eleri Lovgreen Einir Williams Huw Rowlands Tony Elliott Christopher Schoen Siwan Mair Thomas Gareth Williams Caroll Morris Ioan C Thomas Beca Brown Gareth Parry

Who's RSVPing

Berwyn P Jones
Gareth Wyn Roberts
Dafydd Meurig
Gwynfor Rowlinson
Gareth Huws
Nia Parry Jones
Eleri Lovgreen
Einir Williams
Huw Rowlands
Tony Elliott
Christopher Schoen
Siwan Mair Thomas
Gareth Williams
Caroll Morris
Ioan C Thomas
Beca Brown
Gareth Parry

A fyddwch yn dod?


Dangos 18 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Berwyn P Jones
  rsvped +1 2022-06-16 15:40:06 +0100
 • Gareth Wyn Roberts
  rsvped 2022-06-16 11:40:58 +0100
 • Dafydd Meurig
  rsvped 2022-06-16 00:04:52 +0100
 • Gwynfor Rowlinson
  rsvped 2022-06-15 17:28:34 +0100
 • Gareth Huws
  rsvped 2022-06-14 21:22:54 +0100
 • Nia Parry Jones
  rsvped 2022-06-14 09:28:18 +0100
 • Eleri Lovgreen
  rsvped 2022-06-13 11:19:22 +0100
 • Einir Williams
  rsvped 2022-06-12 19:33:49 +0100
 • Huw Rowlands
  rsvped 2022-06-12 19:28:06 +0100
 • Tony Elliott
  rsvped 2022-06-10 18:14:59 +0100
 • Christopher Schoen
  rsvped 2022-06-10 17:09:17 +0100
 • Siwan Mair Thomas
  rsvped +2 2022-06-10 16:53:14 +0100
 • Gareth Williams
  rsvped 2022-06-10 16:34:54 +0100
 • Caroll Morris
  rsvped 2022-06-01 13:34:11 +0100
 • Ioan C Thomas
  rsvped 2022-05-28 08:21:30 +0100
 • Beca Brown
  rsvped 2022-05-27 23:43:40 +0100
 • Gareth Parry
  rsvped +1 2022-05-27 17:23:40 +0100
 • Catrin Gruffudd
  published this page in Ein Cynghorwyr 2022-05-27 15:59:55 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd