O'r Wasg

Cynnydd mewn poblogaeth oherwydd twristiaid am roi pwysau ar wasanaethau lleol, medd AS

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi holi’r Prif Weinidog ynghylch cynlluniau’r Llywodraeth i ddygymod â’r sefyllfa

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dadorchuddio plac i anrhydeddu swffragydd a chynghorydd ym Mangor

Yn ôl AS Arfon, mae bywyd y swffragydd o Fangor yn ein hatgoffa bod angen “newid go iawn” i sicrhau cydraddoldeb.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw i leihau amser aros cymorth iechyd meddwl pobol ifanc

Galw i leihau amser aros cymorth iechyd meddwl pobol ifanc. Darllenwch yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb "chwerthinllyd" y Llywodraeth i'r argyfwng tai

Ymateb "chwerthinllyd" y Llywodraeth i'r argyfwng tai. Colofn Siân Gwenllian AS yn yr Herald.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am Gronfa Gymorth Awyru i "helpu i atal Covid rhag lledaenu"

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i droi pob carreger mwyn cadw plant yn ddiogel mewn ysgolion, gan gynnwys awyru.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Murlun yn dod â lliw a blas o hanes i stryd fawr Bethesda

Mae Siân Gwenllian AS a'r Cyng. Rheinallt Puw wedi ymweld â'r murlun trawiadol ym Methesda.

Darllenwch yr erthygl yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân yn ymweld â chynllun bwyd Cwm-y-glo a Llanrug

Mae Siân Gwenllian AS wedi diolch i’r gwirfoddolwyr am eu “gwaith anhunanol”.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd yn “hwb i falchder lleol”

Mae’r enwebiad i dderbyn statws Safle Treftadaeth y Byd yn “hwb i falchder lleol” ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd, yn ôl Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS.

Darllenwch y stori hon ar Golwg360.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Announcement on second homes extremely disappointing, MS claims

Darllenwch yr erthygl hon ar Newyddion Cymru Ar-lein.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn amlinellu ffordd ymlaen i Stryd Fawr Bangor

Mae Aelod o'r Senedd dros Arfon Siân Gwenllian wedi ymateb i’r newyddion bod rhan uchaf Stryd Fawr Bangor wedi ailagor yn dilyn gwaith dymchwel ar 164 a 166 Stryd Fawr Bangor.

Cliciwch yma i ddarllen yr hanes.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd