O'r Wasg

“Angen gweithredu ar frys” i helpu’r sefyllfa twristiaeth yn Llanberis, medd Siân Gwenllian

Mae'r AoS dros Arfon wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd i fynegi pryderon lleol

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nifer y bobl ifanc sy’n aros am wasanaeth iechyd meddwl wedi dyblu ers mis Mawrth

Mae Siân Gwenllian AS, Llefarydd Plaid Cymru dros blant a phobl ifanc wedi galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys er mwyn lleihau amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc.

Cliciwch yma i ddarllen y stori lawn.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnydd mewn ymwelwyr yn rhoi “pwysau ychwanegol sylweddol” ar wasanaethau lleol yn y gogledd

“Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i Feddygon Teulu, Ysbytai, Gwasanaethau Cyhoeddus o bob math, yr Heddlu?" Siân Gwenllian AS

Cliciwch yma i ddarllen y stori lawn

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân ar Wales Today

Siân Gwenllian AS yn dathlu dynodiad ardaloedd llechi Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Siân Gwenllian: Gwaddol Charlotte Price White

"Bydd bywyd y swffragydd Charlotte Price White yn fy ysbrydoli wrth frwydro dros fwy o gydraddoldeb yn ein gwleidyddiaeth."

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynnydd mewn poblogaeth oherwydd twristiaid am roi pwysau ar wasanaethau lleol, medd AS

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi holi’r Prif Weinidog ynghylch cynlluniau’r Llywodraeth i ddygymod â’r sefyllfa

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dadorchuddio plac i anrhydeddu swffragydd a chynghorydd ym Mangor

Yn ôl AS Arfon, mae bywyd y swffragydd o Fangor yn ein hatgoffa bod angen “newid go iawn” i sicrhau cydraddoldeb.

Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw i leihau amser aros cymorth iechyd meddwl pobol ifanc

Galw i leihau amser aros cymorth iechyd meddwl pobol ifanc. Darllenwch yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb "chwerthinllyd" y Llywodraeth i'r argyfwng tai

Ymateb "chwerthinllyd" y Llywodraeth i'r argyfwng tai. Colofn Siân Gwenllian AS yn yr Herald.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am Gronfa Gymorth Awyru i "helpu i atal Covid rhag lledaenu"

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i droi pob carreger mwyn cadw plant yn ddiogel mewn ysgolion, gan gynnwys awyru.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd