O'r Wasg

“Annheg” gofyn i ysgolion osod eu mesurau Covid-19 eu hunain

“Hollol annheg” gofyn i ysgolion osod eu mesurau Covid-19 eu hunain, yn ôl Plaid Cymru"

Darllenwch yr erthygl yma

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

"Gwaith ar ffordd hanfodol" - North Wales Chronicle

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl ar the North Wales Chronicle.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Cynlluniau Canolfan Iechyd Weun

Mae’r cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Gofal Cychwynnol yn Waunfawr wedi eu cymeradwyo

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl ar BroWyddfa360.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diolch i ferch leol am ei “gwaith rhagorol”

Mae Siân Gwenllian wedi diolch i Sïan Eluned o'r Felinheli am ei "gwaith rhagorol." Mae Sïan Eluned wedi treulio’r tair blynedd ddiwethaf yn gwirfoddoli, codi arian ac yn gwneud gwaith yn ei chymuned leol.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn diolch i ferch lleol am waith "rhagorol"

Mae Siân Gwenllian wedi diolch i Sïan Eluned o'r Felinheli am ei gwaith rhagorol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AS yn codi pryderon y sector lletygarwch

Darllenwch golofn Siân Gwenllian AS yn yr Herald yr wythnos hon.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian yn gofyn am gadarnhad ar Ysgol Feddygol Bangor

Mae Siân Gwenllian AS wedi gofyn i'r Prif Weinidog gadarnhau a fydd Ysgol Feddygol Bangor yn barod erbyn 2025.

 

Darllenwch yr erthygl yma.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod cyhoeddus yn galw i uwchraddio parc lleol

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus awyr agored yn galw i uwchraddio parc chwarae Lôn y Glyder ym Maestryfan.

 

Yn ogystal â theuluoedd ac unigolion lleol, mynychwyd y cyfarfod gan yr Aelod o’r Senedd lleol Siân Gwenllian, y cynghorwyr Catrin Wager ac Elin Walker Jones, a’r Maer Owen J Hurcum.

 

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian - gwestai pen-blwydd Dewi Llwyd

Cliciwch yma i wrando ar sgwrs Siân Gwenllian AS, gwestai pen-blwydd ar raglen Dewi Llwyd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid MS "delighted" over community's successful purchase of village pub

Siân Gwenllian, the Senedd member for Arfon said: “I’m delighted to hear of Menter Ty’n Llan’s success in reaching their target.

Click here to read the article.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd