Pêl-droed yn “rhan o ddiwylliant” yr ardal, medd AS

Yr ASau lleol wnaeth noddi gêm ddiweddar Caernarfon yn erbyn y Drenewydd

Mae Siân Gwenllian AS yn cynrychioli etholaeth Arfon yn Senedd Cymru, ac wrth i Gaernarfon fynd benben â’r Drenewydd yn ddiweddar, bu’n trafod pwysigrwydd pêl-droed yn yr ardal.

 

Ynghyd â’i chydweithiwr yn San Steffan, Hywel Williams AS, hi oedd yn noddi’r gêm a gynhaliwyd yn yr Ofal.

 

Yn ôl Siân:

 

“Roedd yn bleser noddi gêm Caernarfon yn erbyn Y Drenewydd yn ddiweddar, ar y cyd â Hywel Williams AS.

 

“Oherwydd cyfnodau clo Covid, mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn heriol i gefnogwyr pêl-droed.

 

“Mae’r elfen gymdeithasol yn ganolog i bêl-droed, ac mae presenoldeb cefnogwyr ar ochr y cae yn bwysig i’r chwaraewyr hefyd.

 

“Heb sôn am y baich ariannol o golli incwm tâl mynediad.

 

“Mae pêl-droed yn rhan bwysig o wead cymdeithasol a diwylliannol yr ardal hon, ac mae hefyd yn rhan hollbwysig o barhad yr iaith Gymraeg.

 

“Mewn trefi a phentrefi, mae pêl-droed yn cael ei chwarae ar lawr gwlad drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

“Mae’n bwysig ar gyfer iechyd y corff a’r meddwl, ond hefyd ar gyfer creu cymunedau hyfyw lle mae bwrlwm, a rheswm i bobl ifanc aros.

 

“Hoffwn ddiolch i CPD Tref Caernarfon am y gwahoddiad i noddi’r gêm.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2022-12-13 10:22:27 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd