Plaid Arfon yn hyrwyddo artistiaid lleol

Sian_a_Julie_Williams.jpg

Ers ail-agor eu swyddfa ym Mangor wedi iddo gael ei ddifrodi gan dân, mae Siân Gwenllian AC a Hywel Williams AS wedi creu gofod arddangos yno i hybu talent myfyrwyr celf yr ardal.

Mewn bore coffi fore Sadwrn bydd agoriad swyddogol y gofod arddangos, gyda gwaith gan fyfyrwyr cwrs Celfyddyd Gain Prifysgol Bangor yn cael sylw.

Meddai Siân Gwenllian,

"Ro'n i'n awyddus i roi hwb fach i dalent gelfyddydol leol gan ei bod hi'n anodd i fyfyrwyr gael cyfle i arddangos eu gwaith.

Rydym wedi cychwyn gyda gwaith myfyrwyr y Brifysgol ym Mangor, a'r bwriad yw newid y gweithiau bob cwpwl o fisoedd, gan wahodd myfyrwyr Coleg Llandrillo Menai a'r ysgolion uwchradd lleol i arddangos yma. Mae'r lluniau wedi bywiogi'n swyddfa ni'n arw iawn!"

Mae croeso i unrhyw un alw draw i weld y gwaith ac i gael paned a chacen, am 10yb Dydd Sadwrn yn Swyddfa Plaid Cymru Bangor.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd