AC Plaid Cymru Arfon yn diolch i weithwyr post lleol am y gwasanaeth Nadolig

Cibyn_-_Dolig_2018_(3).jpg

Galwodd Siân Gwenllian i mewn i Ganolfan Dosbarthu Post Brenhinol yng Nghibyn, Caernarfon i weld dros ei hun prysurdeb sy’n cymryd lle wrth iddynt ddarparu gwasanaeth llwyddiannus yn ystod y Nadolig.

Dymunodd AC Plaid Cymru Nadolig Llawen i’r staff yno a diolchodd i bawb sy’n gweithio’n galed yn y swyddfeydd post ar draws etholaeth Arfon, a hefyd i’r staff yn y ganolfan ddosbarthu ym Mangor, yr ymwelodd â hi’r llynedd.

Cafodd Siân Gwenllian ei thywys o gwmpas y Ganolfan Ddosbarthu gan Chris Jones, y Rheolwr a chyfarfod rhai o’r 50 o staff oedd yn didoli llythyrau a pharseli cyn iddynt gael eu dosbarthu ar draws yr etholaeth


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd