Plaid Cymru yn adnewyddu galwadau am ganllawiau ar awyru mewn ysgolion

“Rhaid i ni ddefnyddio’r amrediad llawn o ddulliau sydd ar gael i gadw ein plant a’n pobl ifanc yn ddiogel” – Sian Gwenllian AS

Mae Plaid Cymru wedi adnewyddu ei galwad ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio'r holl ddulliau sydd ar gael i gadw plant yn ddiogel mewn ysgolion, gan gynnwys awyru yn benodol.

 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau yn hwyr neithiwr (dydd Mercher 25 Awst) ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi, ond nid yw'r canllawiau'n sôn am awyru.

 

Argymhellodd canllawiau SAGE Annibynnol, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021, y dylid defnyddio awyru ar unwaith mewn ysgolion, a galwodd adroddiad ar wahân am gronfa cymorth awyru.

 

Mae Llefarydd Addysg Plaid Cymru, Sian Gwenllian AS, wedi mynegi ei “siom” am “betruster” y llywodraeth wrth fabwysiadu’r dull pwysig hwn i atal lledaeniad COVID ymhlith y boblogaeth sydd leiaf tebygol o gael eu brechu.

 

Dywedodd Llefarydd Plaid Cymri dros Addysg, Sian Gwenllian AS,

 

Er bod croeso i adnewyddu canllawiau ar gyfer ysgolion, mae’n siomedig nad yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud defnydd da o gyfnod gwyliau’r haf i roi cynlluniau ar waith ar gyfer awyru priodol mewn ysgolion.

 

“Mae tystiolaeth wyddonol gynyddol yn awgrymu’r rôl enfawr y mae awyru’n ei chwarae o ran lleihau lledaeniad firysau yn yr aer fel covid-19; annog awyr iach i gylchredeg mewn mannau dan do yw un o’n dulliau allweddol o fynd i’r afael â COVID.

 

“Rydyn ni’n gwybod fod bod yn yr awyr agored yn lleihau’r risg yn sylweddol, felly pam mae’r llywodraeth yn petruso rhag defnyddio awyru i leihau’r broses o drosglwyddo mewn ysgolion? Mae’n rhaid i ni ddefnyddio’r amrediad llawn o ddulliau sydd ar gael i gadw plant yn ddiogel ac atal COVID rhag lledaenu ymhlith y boblogaeth sydd leiaf tebygol o gael eu brechu.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-08-26 11:03:33 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd