Plaid Cymru yn galw am gynyddu dirwyon ar unwaith i atal pobl rhag gyrru i gyrchfannau twristiaeth poblogaidd Cymru.

Ofnau am ddiogelwch y cyhoedd ar ôl i Loegr lacio cyfyngiadau teithio

 

Mae Plaid Cymru wedi galw am gynyddu dirwyon ar unwaith i atal pobl rhag gyrru i gyrchfannau twristiaeth poblogaidd Cymru ar ôl i Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, gyhoeddi ei fod yn llacio'r cyfyngiadau i ganiatáu i bobl deithio i wneud ymarfer corff.

 

Yn Lloegr, nawr caiff pobl deithio i wneud ymarfer corff, ond yng Nghymru mae unrhyw deithiau sydd ddim yn hanfodol yn erbyn y gyfraith.

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford yng nghynhadledd Llywodraeth Cymru i'r wasg heddiw na fyddai pobl sy'n teithio o Loegr yn cael eu "dirwyo ar unwaith" am ddod i Gymru.

Fodd bynnag, mae Arweinwyr awdurdodau lleol sydd o dan reolaeth Plaid Cymru, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru ac AS Plaid Cymru a Gweinidog yr Wrthblaid dros Lywodraeth Leol Delyth Jewell i gyd wedi ymuno â'r alwad i gynyddu'r dirwyon i atal pobl rhag gyrru i gyrchfannau twristiaeth poblogaidd Cymru wrth i'r cyfyngiadau symud barhau.

Dywedodd Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru yng Ngogledd Cymru a Dyfed-Powys, Arfon Jones a Dafydd Llywelyn, nad oedd y dirwyon presennol yn ddigon uchel gan fod pobl yn "dal i anwybyddu" y cyfyngiadau ac yn teithio "cannoedd o filltiroedd" ar deithiau sydd ddim yn hanfodol.  

 

Cafodd yr alwad i gynyddu'r ddirwy ei chymeradwyo gan arweinwyr cynghorau Plaid Cymru – Emlyn Dole (Sir Gaerfyrddin), Ellen ap Gwynn (Ceredigion), Dyfrig Siencyn (Gwynedd) a Llinos Medi Huws (Ynys Môn).

 

Fe wnaeth AS Plaid Cymru, Delyth Jewell fynegi pryderon am y dryswch sy'n cael ei achosi gan ddatganiadau anghyson gan Brif Weinidogion Cymru a'r DU, a galw am roi rhagor o bwerau i'r heddlu ac awdurdodau lleol i atal pobl rhag ceisio manteisio ar y dryswch.

 

Meddai Comisiynwyr Heddlu a Throseddu Plaid Cymru Arfon Jones (Gogledd Cymru) a Dafydd Llywelyn (Dyfed-Powys),

 

"Nid yw'r ddirwy bresennol yn ddigon uchel gan fod pobl yn dal i anwybyddu'r canllawiau ac yn teithio cannoedd o filltiroedd ar deithiau sydd ddim yn hanfodol.

 

"Fel Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, roeddem ymysg y cyntaf i alw am fesurau cyfyngiadau teithio i ddiogelu ein cymunedau. Rydym nawr yn galw eto ar Lywodraeth Cymru i gynyddu'r ddirwy er mwyn gwneud mwy i atal pobl sy'n bwriadu gwneud teithiau diangen o fewn Cymru. Rydym yn galw am ddirwyon i ddechrau o £1,000 a chodi i £3,200 i droseddwyr mynych."

 

Meddai Delyth Jewell, Aelod o'r Senedd ar gyfer rhanbarth De Ddwyrain Cymru,

 

"Mae'r diffyg eglurder gan y Prif Weinidog mai dim ond yn Lloegr y mae ei newidiadau'n berthnasol wedi drysu'r mater ymhellach.

 

"Mae'r neges gan Gymru yn glir: Arhoswch gartref. Mae'n rhaid blaenoriaethu diogelwch pobl Cymru ac mae angen i unrhyw un sy'n meddwl am yrru i Gymru i ymweld â chyrchfan dwristiaeth boblogaidd ddeall y byddent yn eu peryglu eu hunain a phawb o'u cwmpas.

 

"I'r perwyl hwn ac i amddiffyn pobl rhag y feirws, mae'n rhaid i ni gefnogi ein heddluoedd drwy roi mwy o bwerau iddynt i wneud i bobl ailfeddwl ynglŷn â thorri rheolau'r cyfyngiadau symud."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd