Plaid Cymru yn galw am ymchwiliad cyhoeddus llawn i'r ffiasgo graddau mewn llythyr at y Gweinidog Addysg

Mewn llythyr at Weinidog Addysg Llywodraeth Cymru Kirsty Williams, mae Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru Sian Gwenllian AS wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus brys i'r "digwyddiadau a arweiniodd at ddyfarnu canlyniadau arholiadau y mis yma."

Mae'r llythyr yn nodi na fydd adolygiad y Gweinidog yn "craffu'n ddigonol" i unioni'r methiannau systematig a ddigwyddodd.

 

Nododd Siân Gwenllian AS hefyd yn y llythyr y byddai ymchwiliad cyhoeddus yn rhoi llais i ddisgyblion ac athrawon, ac yn dangos dymuniad gan Lywodraeth Cymru i ddysgu gwersi o ffiasgo'r haf. 

 

Yn y llythyr, meddai Gweinidog Addysg Cysgodol Plaid Cymru Siân Gwenllian AS,

 

"Yng ngoleuni'r digwyddiadau cysylltiedig â graddau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol, TGAU a BTec dros y bythefnos ddiwethaf, rwy'n eich annog i gynnal ymchwiliad cyhoeddus llawn i'r digwyddiadau a arweiniodd at ddyfarnu canlyniadau arholiadau y mis yma.

 

"Ni fydd eich adolygiad yn craffu'n ddigonol ar y methiannau systematig a arweiniodd at anghyfiawnder i lawer o ddisgyblion. Ni fydd ychwaith yn rhoi sylw digonol i sut y byddwn yn adeiladu system gadarn a theg yn y dyfodol. Mae'r ddwy elfen yn hanfodol bwysig i ailadeiladu hyder y cyhoedd.

 

"Nid yw'n rhy hwyr i newid cyfeiriad a byddai cyhoeddi ymchwiliad cyhoeddus, gan roi llais i ddisgyblion, athrawon a chyrff addysg, yn arwydd clir bod Llywodraeth Cymru yn trin y mater â'r difrifoldeb y mae'n ei haeddu. 

 

"Bydd ymchwiliad cyhoeddus llawn yn gam pellach i dawelu meddyliau'r holl randdeiliaid ar adeg bryderus iawn."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2020-08-25 11:32:02 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd