Plaid Cymru yn sicrhau rhyddhad ardrethi i brosiectau hydro bychan

SianG.jpg

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau rhyddhad ardrethi busnes i brosiectau hydro bychan a fu’n wynebu cynnydd o hyd at 900% yn eu hardrethi.
Mae hyn yn dilyn ymgyrch faith gan Blaid Cymru i sicrhau tegwch i brosiectau hydro oedd yn dioddef yn anghymesur o ail-brisio ardrethi annomestig.

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau ymrwymiad gan y llywodraeth i wneud hyn yn eu bargen ar y gyllideb, ond nid chafodd y newid ei gadarnhau hyd nes i’r ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru gael ei sicrhau.
Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Simon Thomas:
“Os ydym yn adeiladu cenedl werdd, yna bydd prosiectau hydro cymunedol yn rhan hanfodol o hynny. Ond yr oedd agwedd gibddall y llywodraeth Lafur yn bygwth rhoi diwedd ar ymdrechion cymunedau i adeiladu dyfodol gwell. Byddai’r arian a gynhyrchwyd gan gynlluniau hydro cymunedol wedi cael ei ail-fuddsoddi yn y gymuned leol, a bydd yn dod â budd i genedlaethau i ddod.
“Rwy’n falch fod Plaid Cymru wedi llwyddo i orfodi’r llywodraeth i gefnogi’r prosiectau hanfodol hyn. Yr ydym yn falch fod Llywodraeth Cymru wedi newid eu meddwl, ond byddwn yn gweithio trwy’r manylion i sicrhau y byddant o fudd i gynifer ag sydd modd.”
Meddai AC Plaid Cymru dros Arfon Sian Gwenllian:
“Mae cynlluniau hydro cymunedol yn asedau cymunedol gwerthfawr, ac y maent yn haeddu cefnogaeth y llywodraeth 100%. Byddai’r cynnydd arfaethedig mewn ardrethi busnes wedi bod yn ergyd farwol i gynlluniau yn f’etholaeth i, megis Ynni Ogwen ac Ynni Anafon.
“Cred Plaid Cymru y dylai prosiectau ynni adnewyddol fod ym meddiant y gymuned ac y dylent fod o fudd i gymunedau lleol, ac yr ydw i’n falch ein bod wedi llwyddo i berswadio Llywodraeth Cymru i gefnogi’r prosiectau hyn o’r cynnydd y bwriadant ei wneud yn eu hardrethi busnes fel y gallwn amddiffyn yr egwyddor hon.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd