Plaid yn addo cefnogaeth i breswylwyr a busnesau yn ystod ymweliad â chymunedau sydd wedi eu taro gan lifogydd

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru yn Arfon wedi bod allan yn cefnogi trigolion lleol sydd wedi’u heffeithio gan lifogydd a achoswyd gan Storm Francis, gyda’r Aelod Seneddol lleol Hywel Williams yn ymweld â chartrefi a busnesau a gafodd eu taro gan lifogydd yn Abergwyngregyn a Bethesda.

 

Yn ymuno â Hywel Williams ym Methesda roedd y Cynghorydd lleol Rheinallt Puw, sydd wedi bod yn helpu preswylwyr gyda'r glanhau ar ôl i Afon Ogwen orlifo a dod i mewn i eiddo cyfagos. Dywed Aelod o’r Senedd dros Arfon, Siân Gwenllian, ei bod mewn cysylltiad agos â Chynghorwyr lleol a chymunedau y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt.

 

Dywedodd Siân Gwenllian AS,

 

‘Roeddwn yn ddigalon o glywed adroddiadau am lifogydd a effeithiodd ar rannau o Fethesda ac Abergwyngregyn dros nos. Fel pe na bai pethau’n ddigon drwg i deuluoedd a busnesau lleol, bydd y llifogydd yn ychwanegu at yr ansicrwydd.’

 

‘Rwy’n gwybod bod effaith llifogydd yn ddinistriol, ac i’r rhai sy’n byw gyda’r ofn cyson hwn mae’n anodd dirnad yr effaith y mae hyn yn ei gael ar eu bywydau. Maent yn cael eu gorfodi o’u cartrefi, maent yn colli eu heiddo, ac mae pethau o werth sentimental yn cael eu taflu i sgip. ’

 

‘Ond mae’n ei gwneud hi’n bwysicach fyth bod cymuned mor wydn yma yn Arfon yn barod i ddarparu help llaw pan fo angen.’

 

‘Bydd fy swyddfa yn cadw mewn cysylltiad agos â chynghorwyr lleol, cymunedau, a thrigolion lleol dros y dyddiau nesaf.’

 

Dywedodd Hywel Williams AS,

 

‘Roedd yn dorcalonnus gweld gyda’m llygaid fy hun y cartrefi a’r busnesau a ddifethwyd gan y llifogydd a ddaeth mor gyflym fel nad oedd llawer o gyfle i baratoi na symud o’i ffordd.’

 

‘Hoffwn dalu teyrnged i ymateb y gymuned a gwaith y gwasanaethau brys a staff y Cyngor a oedd allan yn oriau mân y bore yn achub preswylwyr.’

 

‘Dyma’r peth olaf sydd ei angen ar drigolion. Mae'n hanfodol bod pobl a busnesau lleol yr effeithir arnynt yn cael yr help sydd ei angen arnynt i godi’n ôl ar eu traed. Mae ein swyddfa yn barod i ddarparu cefnogaeth a chyngor pe bai pobl ei angen. ’


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2020-08-26 16:23:22 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd