PLAID YN GALW AM GYHOEDDI ADRODDIAD I FARWOLAETHAU BETSI. "Gwall" ar fai am adroddiadau anghywir ar farwolaethau meddai'r Prif Swyddog Meddygol

Mae Siân Gwenllian, AC Plaid Cymru dros Arfon wedi mynnu bod angen cyhoeddi adroddiad yn nodi pam fod Betsi Cadwaladr wedi bod yn tangofnodi marwolaethau yn y bwrdd iechyd ers dros fis.

Mae ffigurau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd ddydd Gwener yn cynnwys 84 o farwolaethau adolygol a adroddwyd gan Betsi Cadwaladr yng ngogledd Cymru a ddigwyddodd rhwng 20 Mawrth a 22 Ebrill.
 
Dywedodd Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru nad oedd bwrdd iechyd Betsi Cadawaladr wedi adrodd ffigurau marwolaeth coronafirws dyddiol oherwydd eu bod yn defnyddio system wahanol i weddill GIG Cymru.
 
Holodd Siân Gwenllian, AC Plaid Cymru ar gyfer Arfon pam fod Betsi Cadwaladr wedi bod yn defnyddio system wahanol i weddill GIG Cymru “yn y lle cyntaf” a pham fod mis wedi bod cyn i Lywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru sylweddoli fod rhywbeth o'i le.
 
Dywedodd Ms Gwenllian y dylid cyhoeddi adroddiad i’r digwyddiad yn gyhoeddus “cyn gynted â phosib” a rhybuddiodd y dylid dysgu gwersi.
 
Dywedodd AC Arfon fod “gonestrwydd a thryloywder” yn hanfodol i gadw ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd “yn ystod cyfnod mor heriol”.

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd