Aelod Cynulliad Arfon yn ymateb i gyhoeddiad Comisynydd y Gymraeg

sian-comisiynydd.png

Mae Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad, wedi ymateb i’r datganiad mai Aled Roberts fydd yn olynu Meri Huws fel Comisiynydd y Gymraeg. 

Meddai Sian Gwenllian, Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r Gymraeg:

“Llongyfarchiadau i Aled Roberts ar ei benodiad yn Gomisiynydd y Gymraeg. Gydag Alun Davies ac Eluned Morgan wedi mynd â ni i’r gors ryfedda gyda’u cynlluniau ar gyfer Bil y Gymraeg, a Strategaeth heriol i greu Miliwn o Siaradwyr angen ei gweithredu, yr her i’r Comisiynydd newydd fydd sefyll i fyny i’r Llywodraeth a sefyll dros y Gymraeg.

Mae wedi dod yn amlwg mai gweithredu Mesur y Gymraeg 2011 i’r eithaf a datblygu cyfundrefn sy’n gwarantu cyfiawnder a chydraddoldeb sifig i siaradwyr Cymraeg mewn peuoedd swyddogol yw’r flaenoriaeth ddeddfwriaethol o ran cynllunio ieithyddol ar hyn o bryd – yn hytrach na cholli ffocws gyda chynlluniau dadleuol ar gyfer Bil newydd nad oes cefnogaeth iddynt. Dwi’n gobeithio’n fawr mai un o weithredoedd cyntaf Aled Roberts fel Comisiynydd fydd mynnu amserlen bendant ar gyfer gosod safonau ym maes cymdeithasau tai, trafnidiaeth, ynni, telathrebu, ar y wladwriaeth les ac ar Adrannau Whitehall.

Dymunaf yn dda i Aled Roberts yn y rôl hollbwysig hon fel pencampwr annibynnol dros y Gymraeg a’i siaradwyr.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd