Hywel Williams AS yn arwain ymgyrch yn erbyn prisiau ynni annheg.

Bulb_4_CYM.jpg

Derbyniodd Hywel Williams AS ateb i gwestiwn ysgrifenedig at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ynni a Newid Hinsawdd oedd yn gofyn:

"Pa amcangyfrif a wnaeth ef o wahaniaethau rhanbarthol yng nghost trydan i ddefnyddwyr domestig."

Gallwch weld yr ateb yn y graff isod.

Mae Cymru yn cynhyrchu mwy o drydan nac a ddefnyddiwn; yr ydym yn allforio ynni ac eto, rydym yn talu mwy nac unrhyw ran arall o Brydain Fawr ac eithrio gogledd yr Alban (a bach iawn yw'r gwahaniaeth rhyngddom!)

Mae Plaid Cymru wedi galw dro ar ôl tro am Gwmni Ynni nid-am-elw, tebyg i fodel Glas Cymru sy’n berchen ar Dŵr Cymru. Byddai hyn yn sicrhau pris teg i gwsmeriaid ledled Cymru. Gallwch ganfod mwy am y polisi yma.

 

Arwyddwch y ddeiseb yma.

 

Am fwy o wybodaeth am bolisi ynni Plaid Cymru, cysylltwch â [email protected]

 

Yr ateb llawn

graph_cymraeg_pris_ynni.JPG

 

 Electricity_1_CYM.png

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd