Pwysau Plaid yn sicrhau parhad rhyddhad ardrethi cynlluniau ynni hydro cymunedol

Sian_Gwenllian_AM_(1).jpg

Bydd prosiectau ynni hydro yn Arfon yn parhau i elwa o ryddhad ardrethi yn sgil pwysau parhaus gan Blaid Cymru yn y Cynulliad

Bu AS Plaid Cymru Arfon, Siân Gwenllian yn ymgyrchu am sicrwydd gan Lywodraeth Cymru y byddai cynlluniau hydro megis Ynni Ogwen, Ynni Anafon ac Ynni Padarn/Peris yn parhau i dderbyn rhyddhad treth llawn o 100% ar gyfer 2019-20.

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

‘Oherwydd pwysau cyson gan Blaid Cymru, mae’n bleser cadarnhau bydd rhyddhad trethi yn parhau ar gyfer cynlluniau hydro cymunedol o fewn fy etholaeth am flwyddyn arall.’

‘Oni bai hyn, mi fyddai prosiectau ynni hydro cymunedol yn wynebu cynnydd sylweddol yn eu trethi, dros y blynyddoedd diwethaf mae rhai wedi cynyddu gymaint â 900%.’

‘Crêd Plaid Cymru y dylai prosiectau ynni adnewyddol fel cynlluniau hydro, fod yn rhan annatod o gynhyrchiant ynni ac o fudd i’r gymuned leol.’

‘Rydym yn ffodus yn Arfon fod cymaint o gynlluniau hydro sefydlog mewn bodolaeth ynghyd a rhai newydd ar gychwyn sydd wedi eu hariannu gan y gymuned, a’u datblygu trwy ddefnyddio arbenigedd busnesau lleol ar gyfer cael ynni gwyrdd i’n hardal.’

‘Rwy’n falch ein bod wedi llwyddo i berswadio Llywodraeth Llafur Cymru i ymestyn rhyddhad treth i’r prosiectau yma, rhywbeth sydd wedi bod yn sefydlog ym mholisi’r Blaid.’

‘Os ydym am adeiladu cenedl werdd yna mae’n rhaid i gynlluniau hydro cymunedol fod yn rhan hanfodol ohonni ac mae prosiectau hydro cymunedol angen sicrwydd hir dymor.’

Mae Cyd Ynni yn fenter gydweithredol o 5 grwp ynni cymunedol o ardal Gwynedd. Mae ganddynt 3 system hydro dan berchnogaeth eu cymunedau yn barod, gyda cynlluniau ar gyfer rhai newydd dros y 2 flynedd nesaf.

Dywedodd Gareth Harrison, Rheolwr Datblygu Cyd Ynni,

‘Rydym yn falch o glywed fod Llywodraeth Cymru am gynnig gostyngiad am y flwyddyn ariannol nesaf i lleihau costau ardrethi busnes.’

‘Mae hyn yn sicrhau y gall ein grwpiau ynni cymunedol ail-fuddsoddi eu helw o fewn eu cymunedau yn ystod 2019-20.’

‘Y cam nesaf yw i'r Lywodraeth rhoi sicrwydd hir dymor i'r sector yma, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu buddsoddi yn eu cymunedau am flynyddoedd.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd