Rachub

Paul Rowlinson

Paul Rowlinson yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Rachub, sy'n cyfuno'r pentref ei hun a rhannau o Fethesda.

Mwy am Paul:

 • Byw yn Rachub ers 22 mlynedd.
 • Cynghorydd Sir ers 2017.
 • Ysgrifennydd Balchder Bro Ogwen.
 • Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Ogwen.
 • Aelod Llywodraethwyr Ysgol Llanllechid.
 • Aelod Llywodraethwyr Cylch Meithrin Cefnfaes.
 • Aelod o Fwrdd Ynni Ogwen.
 • Cyn-gadeirydd Partneriaeth Ogwen.
 • Gwirfoddolwr Cyfnod Covid.
 • Gwirfoddolwr brechu Covid-19.
 • Aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru.
 • Cadeirydd Bugeiliaid Stryd Bangor.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:40:44 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd