Siân Gwenllian AS: Gofynnwch i fyfyrwyr Bangor aros adref

Mae'r AS lleol wedi dweud y dylid gofyn i fyfyrwyr sy'n astudio ym Mangor aros adref, a dylai'r Llywodraeth ddigolledu prifysgolion.

Mae Siân Gwenllian AS, sy’n cynrychioli Arfon yn y Senedd ac sy’n Weinidog Addysg Cysgodol dros Blaid Cymru wedi galw am atal myfyrwyr rhag dychwelyd i Fangor, yn ogystal â galw am ddigolledu’r myfyrwyr a’r landlordiaid am gostau llety.

 

Daw sylwadau’r AS yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru cyn y Nadolig y bydd myfyrwyr prifysgol yn dychwelyd yn ysbeidiol ar ôl y Nadolig.

 

Dywedodd Siân Gwenllian;

 

“Mae'r cynlluniau cyfredol i ddychwelyd myfyrwyr i brifysgolion ledled y DU yn anghynaladwy.

 

“Rydyn ni yng nghanol argyfwng iechyd cyhoeddus. Bu'n rhaid cau ysgolion, sy'n adlewyrchu difrifoldeb y sefyllfa.

 

“Rhaid i Lywodraeth Cymru ddweud wrth fyfyrwyr am aros lle maen nhw, ac mae angen i’r rhan fwyaf o ddysgu’r Brifysgol symud ar-lein am nawr.

 

“Dim ond y rhai sy’n astudio cyrsiau lle mae dysgu ymarferol yn gwbl hanfodol, fel nyrsio, meddygaeth a gwyddoniaeth filfeddygol, ddylai ddychwelyd i astudio wyneb yn wyneb.

 

“Mae symudiad mor eang o bobl ledled y wlad yn ystod argyfwng iechyd cyhoeddus yn anghyfrifol.”

Law yn llaw â phle’r AS lleol mae Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth i sicrhau bod prifysgolion yn cael eu digolledu’n ariannol am golledion.

 

“Er mwyn ymateb i’r mesurau digynsail hyn, mae angen darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr Prifysgol Bangor.

 

“Ar ogystal â hynny, mae angen digolledu myfyrwyr a landlordiaid am gostau llety.

 

“Mae'n hynod annheg iddynt fod yn talu am lety na allant ei ddefnyddio.

 

“Mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu ar frys.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-01-07 13:26:58 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd