Siân Gwenllian AC

 

Siân Gwenllian - AC Arfon

 

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Etholwyd Siân Gwenllïan i'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016. Mae hi’n cynrychioli etholaeth Arfon fel aelod o Blaid Cymru.

Yn dilyn yr etholiad penodwyd Siân yn llefarydd Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, yr iaith Gymraeg, Cydraddoldeb a Chynllunio.

 

Hanes personol

Addysgwyd Siân yn Ysgol Friars, Bangor ac ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd.

Ar ôl colli ei gŵr bu’n magu ei phlant  ar ei phen ei hun.

Bu yn llywodraethwr ysgol am 15 mlynedd ac yn gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Mae'n weithgar gyda mentrau cymunedol ac yn ymgyrchydd dros y Gymraeg a chydraddoldeb.

Mae ei diddordebau y tu allan i wleidyddiaeth yn cynnwys theatr, celf, cerdded, yoga, sîn gerddoriaeth Gymraeg, peldroed a rygbi.

 

Cefndir proffesiynol

Roedd Siân yn gweithio fel newyddiadurwr gyda'r BBC a HTV cyn dod yn newyddiadurwr llawrydd. Yn fwy diweddar, bu'n gweithio fel swyddog cyfathrebu Cyngor Gwynedd ac i gwmni Golwg.

 

Hanes gwleidyddol

Rhwng 2008 a 2016 bu'n gwasanaethu fel cynghorydd ar Gyngor Gwynedd, yn cynrychioli Y Felinheli. Rhwng 2010 a 2012 hi oedd yn gyfrifol am bortffolio cyllid yr awdurdod a rhwng 2012 a 2014 roedd hi'n aelod o'r Cabinet dros addysg, ac yn  Ddirprwy Arweinydd y Cyngor. Yn 2014 penodwyd Siân yn bencampwr busnesau bach Gwynedd, yn gyfrifol am hyrwyddo'r sector hwn o'r economi yn y sir. Bu’n Gadeirydd Pwyllgor Etholaeth Arfon o Blaid Cymru.

 


 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.