Siom Aelod Cynulliad Arfon bod y gogledd yn colli allan eto

sian_a_hywel.jpeg

Mae Aelod Cynulliad Arfon Sian Gwenllian wedi mynegi ei siom enbyd yng nghyhoeddiad Llywodraeth Cymru mai Trefforest yw lleoliad y Yr Awdurdod Cyllid newydd a fydd yn gweinyddu trethi yng Nhymru.

Meddai Sian Gwenllian, "Dyma golli cyfle eto i ddod a 40 o swyddi i’r Gogledd.
Unwaith eto, rydym ni yn y Gogledd yn cael ein gadael lawr gan Llafur ym Mae Caerdydd.
Nid swyddi i bobl y Cymoedd fydd y rhain – ond swyddi i bobol deithio iddyn nhw o Gaerdydd."
Lai na mis yn ôl (Ionawr 10) fe gododd Sian Gwenllian y mater o leoliad yr Awdurdod efo’r Prif Weinidog yn y Senedd a chael yr ateb yma:
“Mae hwnnw’n gwestiwn agored ar hyn o bryd. Ond, rwy’n deall, lle mae corff newydd yn cael ei greu—corff cyhoeddus newydd, felly—dylem edrych y tu fas i Gaerdydd, ac efallai y tu fas i’r de hefyd, er mwyn gweld a oes yna fodd i sicrhau bod y corff hwnnw yn gallu bod rhywle arall yng Nghymru. Felly, mae hwn yn rhywbeth yr ydym yn ei ystyried ar hyn o bryd.”
Meddai Sian Gwenllian "Beth oedd y pwynt codi gobeithio dim ond i’w chwalu yn rhacs ychydig wythnosau yn ddiweddarach?"
Bydd Sian Gwenllian rwan yn mynd ati i edrych ar y ‘dadansoddiad manwl o’r opsiynau’ sydd yn arfarniad y Llywodraeth, a bydd hefyd yn gofyn am ymrwymiad clir gan Lywodraeth Cymru y bydd y swyddi newydd sydd angen eu recriwtio yn rhai fydd angen sgiliau dwyieithog fel bod y corff newydd yn cynnig gwasanaeth hollol ddwyieithog o’r cychwyn cyntaf.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd