Aelod Cynulliad Arfon yn galw am gynyddu'r gefnogaeth i siopau lleol

Ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach (Rhagfyr 3) mae Aelod Cynulliad Arfon, Sian Gwenllian yn annog pobl i siopa’n lleol y Nadolig hwn, er mwyn rhoi hwb i fusnesau bach ar y stryd fawr.

“Mae busnesau bach a chanolig yn hanfodol i’n economi ni yng Nghymru” meddai Siân Gwenllian.

“Mae’n nhw’n cadw arian i droi yn lleol, maen nhw’n fwy tebygol o ddefnyddio gwasanaethau lleol eraill ac yn debygol iawn o gyflogi’n lleol hefyd.

Dyma asgwrn cefn ein economi wledig ni. Rydw i’n gresynu’n fawr fod y system ardrethi busnes presennol yn rhoi baich anghymesur ar fusnesau bach sydd ag eiddo yng Nghymru, o'i gymharu â gweddill y DU.”

Bu Siân Gwenllian yn ymweld â busnes bach yn Llanberis ger Caernarfon i godi proffil siopau bach lleol.Mae caffi cerameg Tan y Ddraig ar stryd fawr Llanberis yn cynnig i’w cwsmeriaid beintio eu crochenwaith eu hunain, boed yn blatiau neu yn addurniadau amrywiol.

Mae’r siop yn cynnig y gwasanaeth i bartïon plant, partïon plu neu i grwpiau o bobol o unrhyw oedran a gallu sydd yn mwynhau bod yn greadigol ac am gael anrheg wreiddiol i fynd adref efo nhw.

“Roedd hi’n ddifyr iawn cael sgwrs â Juliet Bennett, perchennog Tan y Ddraig,” meddai Siân Gwenllian.

“Mae hi’n grochenydd sydd yn creu’r cynnyrch ei hun yng nghefn y siop, a chaiff pobol fynd yno i addurno’r platiau yn ôl eu dymuniad, fel rhywbeth iddyn nhw eu hunain neu fel anrheg i rywun arall.

Roedd awyrgylch braf iawn yno, ac mae’r busnes yn gaffaeliad mawr i stryd fawr Llanberis. Mae’n le ardderchog i fynd a’r plant y Nadolig yma i wneud ychydig o waith crefft dymhorol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd