Statws Safle Treftadaeth y Byd yn “gydnabyddiaeth haeddiannol o waddol rhyngwladol ardaloedd y llechi.”

Mae gwleidydd lleol wedi ymateb i benderfyniad UNESCO i ddynodi ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw bod UNESCO wedi dynodi ardaloedd llechi Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd.

 

Mae Siân Gwenllian AS, sy’n cynrychioli rhannau helaeth o ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd fel rhan o etholaeth Arfon yn honni bod “teimlad o falchder ymhlith pobl leol” wrth ymateb i gyhoeddiad UNESCO.

 

Mae’r Aelod Plaid Cymru o’r Senedd dros Arfon, sydd hefyd yn llefarydd Plaid Cymru dros yr iaith Gymraeg wedi ymateb i’r cyhoeddiad.

 

“Gwn y bydd pobl leol, llawer ohonyn nhw fel finnau’n ddisgynyddion i deuluoedd a oedd yn dibynnu ar ddiwydiant y chwareli, yn teimlo balchder am y cyhoeddiad hwn.

 

“Mae’n briodol bod yr ardal yn derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol, gan fod hanes yr ardal o bwysigrwydd rhyngwladol.

“Rydyn ni’n gwybod yn iawn fod chwareli llechi Arfon ar un adeg yn ganolbwynt diwydiannol rhyngwladol.

 

“Roedd llechi Gwynedd yn cael eu cludo ledled y byd.

 

“Ychydig iawn o’r cyfoeth hwnnw a welwyd gan gymunedau lleol Gwynedd, a byddaf yn meddwl am y cenedlaethau hynny heddiw.

 

“Wrth i ni fyfyrio ar hanes cyfoethog yr ardal, rydym yn meddwl am y chwarelwyr, fel fy hen daid, ond rydym ni’n meddwl hefyd am eu teuluoedd.

 

“Y merched cryf na fyddai twf y diwydiant chwarelyddol wedi ddigwyd oni bai am eu cyfraniad. Ein “neiniau arwrol” yng ngeiriau’r bardd Gwyn Thomas.”

 

Bydd yr ardal yn ymuno â Safleoedd Treftadaeth y Byd eraill Cymru; sef Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Traphont Ddŵr Pontcysyllte ger Llangollen, a Cestyll y Brenin Edward yng Nghaernarfon, Biwmares, Harlech a Chonwy.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-07-28 13:01:36 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd