AC Arfon Siân Gwenllian yn cefnogi'r ymgyrch i ddod ag Eisteddfod ddi-ffiniau i Gaernarfon

Sian_Gwenllian.jpg

Mae AC Arfon, Siân Gwenllian yn datgan ei chefnogaeth i gais Caernarfon i gael cynnal Eisteddfod ddi-ffiniau heb dâl mynediad yn y dref yn 2021.

Meddai Siân Gwenllian: “Byddai cynnal yr Eisteddfod yng Nghaernarfon yn rhoi cyfle i bobol o bob man drochi eu hunain yn y diwylliant a’r iaith am wythnos gyfan a mwynhau’r holl elfennau mae’r ŵyl yn eu cynnig.

“Yn ddiweddar cynhaliodd Cyngor Tref Caernarfon gyfarfod cyhoeddus ynghylch y posibilrwydd o wahodd yr Eisteddfod i Gaernarfon yn 2021. Yn benodol, gweledigaeth y Cyngor Tref yw cynnal Eisteddfod led-debyg i’r un a fu yng Nghaerdydd eleni – hynny yw, eisteddfod “agored, ddi-ffiniau a chynhwysol”, i’w lleoli’n bennaf ar strydoedd y dref heb dâl mynediad cyffredinol. Mae’r dref eisoes wedi dangos ei gallu i gynnal digwyddiadau mawr o’r fath yn sgil yr Ŵyl Fwyd hynod lwyddiannus sydd wedi’i threfnu yno ers rhai blynyddoedd bellach. Mae’r Cyngor Tref hefyd wrthi’n gwneud gwaith sylweddol i fapio lleoliadau posibl ac mae wedi dechrau gwneud trefniadau ymarferol ar gyfer cynnal Eisteddfod stryd arfaethedig yn 2021.

“Credaf y gallai cynnal Eisteddfod agored yng Nghaernarfon fod o fudd mawr nid yn unig i’r Gymraeg yng Ngwynedd ond hefyd i sefyllfa’r iaith yng Nghymru benbaladr. Byddai gan Eisteddfod o’r fath rôl amlwg yn strategaeth y llywodraeth i greu miliwn o siaradwyr gan gyflwyno’r Gymraeg fel iaith fyrlymus a byw yn un o gadarnleoedd y Gymraeg. Caernarfon yw Prifddinas y Gymraeg. Gyda 80%+ o’r trigolion yn siarad Cymraeg, dyma iaith fyw y stryd, y siop, yr ysgol a’r dafarn a byddai dod a’r Eisteddfod i’r dref unigryw hon yn dangos i weddill Cymru fod y Gymraeg yn ffynnu yn gymdeithasol ac yn economaidd.

Ychwanegodd Hywel Williams AS: “Mi fyddai dod ag Eisteddfod ddi-ffiniau i’r dre unigryw hon yn denu pobl newydd at yr iaith, yn creu profiadau newydd i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg o’r ardal hon ac o rannau eraill o Gymru sydd ddim yn cael y cyfle i glywed a gweld y Gymraeg yn fyw fel iaith gymdeithasol gwbl naturiol. Mae’n gyfle unigryw i bobl gael blas ar y Gymraeg fel iaith gymunedol ble mae pobol yn byw eu bywydau drwy gyfrwng yr iaith heb gwestiynu hynny.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd