Thomasine Tomkins yn cefnogi Siân yn yr etholiad

Thomasine Tomkins yn cefnogi Siân Gwenllian yn yr etholiad 

 

Mae Thomasine Tomkins, Sylfaenydd CircoArts yn Llanberis wedi datgan ei chefnogaeth i ymgyrch Siân Gwenllian.

 

Thomasine hefyd yw sefydlydd Y Festri, lle torrodd Siân y rhuban yn yr agoriad swyddogol yn 2016.

 

Wrth ddatgan ei chefnogaeth i Siân Gwenllian yn etholiad y Senedd, dywedodd Thomasine;

 

“Rwy'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth Siân dros y blynyddoedd gan ei bod yn deall pwysigrwydd y celfyddydau.

 


"Mae pobl, eu hiechyd a'u cartrefi wrth galon ei gwaith.

 


“Mae hi wedi fy annog i dyfu celfyddydau cymunedol a syrcas yn Llanberis gan ei bod yn deall yn llawn yr effaith gadarnhaol y mae'n ei chael mewn cymdeithas, o ddod â phobl ynghyd i wneud, mwynhau a dathlu, i feithrin neu ddysgu sgiliau newydd, a mynd i'r afael ag iechyd meddwl a lles.

 


"Gan fod celf yn cael ei dysgu am lai o oriau mewn ysgolion, mae Siân yn gweld bod effaith ehangach ar bobl ifanc sydd eisiau gweithio yn y sector creadigol, a'r holl yrfaoedd eraill sydd angen sgiliau creadigol, felly mae'n annog eiriolwyr fel fi i barhau i wneud gwahaniaeth. gyda phobl ifanc yn eu cymunedau."

 


Cynhelir etholiad y Senedd ar y 6ed o Fai.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-04-26 16:15:11 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd