Mae’n bryd bod o ddifrif am fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau

sian_-_senedd.jpg

Y Blaid yn galw am arolwg cenedlaethol i ddeall profiadau menywod o gamwahaniaethu ac aflonyddu

Mae Sian Gwenllian AC, llefarydd Plaid Cymru ar gydraddoldeb, wedi galw ar i Gymru ymuno â’r sgwrs am anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ac aflonyddu a gychwynnwyd gan sgandalau diweddar.

Cyn Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018 ar ddydd Iau, galwodd Sian Gwenllian am Arolwg Cenedlaethol i ddeall yn well brofiadau menywod o gamwahaniaethu rhwng y rhywiau ac aflonyddu.

Meddai Sian Gwenllian AC, Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb:

“Mae arwyddocâd arbennig i Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yn dilyn sgil y sgandalau diweddar ac ymgyrch #MeToo a ddaeth yn ei sgil. Mae sgwrs newydd wedi cychwyn ac y mae menywod a dynion ifanc yn herio ymddygiad gafodd ei dderbyn yn rhy hir o lawer. Mae gwleidyddiaeth y rhywiau wedi newid am byth.

“Dylai Cymru fod yn arwain y ffordd i fwrw ymlaen â’r newid a gyflymwyd gan #MeToo. Byddai Plaid Cymru yn sefydlu Gweinyddiaeth Gymreig i Fenywod er mwyn cyflwyno Cynllun Gweithredu Menywod i greu’r newid sydd arnom ei angen i roi diwedd ar anghydraddoldeb ac aflonyddu.

“Fedrwn ni ddim troi ein cefnau ar y trafodaethau anodd a phoenus weithiau fu’n digwydd. Os ydym am herio yn effeithiol ddiwylliant sydd wedi caniatáu ymddygiad amhriodol ar lefel unigol ac yn y gymdeithas, mae angen i ni ddeall profiadau menywod yn well. Dylai Cymru gynnal Arolwg Cenedlaethol i ddysgu mwy am brofiadau menywod ac i brocio sgwrs genedlaethol.

“Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, dylem ymrwymo i greu Cymru lle mae aflonyddu rhywiol a cham-drin domestig wedi ei wahardd, lle nad yw anghydraddoldeb mewn gwaith a chyflogau yn cael ei oddef, a lle gall menywod a dynion ddilyn eu huchelgais a’u breuddwydion, yn rhydd o’r llyffetheiriau rhyw a osodwyd arnom ers cyfnod rhy hir o lawer.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd