ASau Plaid yn cynnig defnydd am ddim ffonau swyddfa i hawlwyr credyd cynhwysol

Hywel_Williams_MP_(1).JPG

Mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru dros Arfon a Dwyfor Meirionnydd, Hywel Williams a Liz Saville Roberts yn cynnig i etholwyr sy'n dymuno siarad gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynghylch hawliadau Credyd Cynhwysol (Universal Credit), ddefnyddio ffônau eu swyddfeydd yng Nghaernarfon a Dolgellau am ddim, yn dilyn newyddion fod hawlwyr yn eu wynebu cost o 55c y funud i ddefnyddio'r llinell gymorth.

Mae Hywel Williams AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Waith a Phensiynau, wedi annog y Llywodraeth i gael gwared â’r taliadau, tra bod Liz Saville Roberts yn galw'r taliadau 'warthus'.

Dywedodd Hywel Williams AS a Liz Saville Roberts AS,

'Mae'n syfrdanol fod y rhai sy'n ceisio hawlio Credyd Cynhwysol yn gorfod talu am y fraint o siarad â rhywun am eu cais.'

‘Er gwaethaf y rhwystrau sydd eisoes yn wynebu nifer o hawlwyr, megis dyledion, digartrefedd a dadfeddiannu, mae codi tâl ar bobl sydd heb arian i drafod eu cais yn gwbl hurt.'

'Rwy'n gobeithio y byddant yn cael gwared a’r tâl anhygoel hwn cyn gynted ag y bo modd'.

'Yn y cyfamser, mae croeso i etholwyr sy'n dymuno ffonio'r DWP i drafod eu cais Credyd Cynhwysol ddod i'n swyddfeydd naill ai yng Nghaernarfon (Arfon) neu Ddolgellau (Dwyfor Meirionnydd) a defnyddio'r ffôn yn rhad ac am ddim.'


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd