Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out

pablo_(4).png

 

At sylw Tŷ’r Cyffredin,

To the House of Commons,


Deiseb trigolion etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd,

The petition of residents of Arfon and Dwyfor Meirionnydd constituencies,


Yn datgan y bydd y bwriad o gyflwyno Credyd Cynhwysol yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn cael effaith ddinistriol ar gymunedau lleol gan arwain at gynydd yn y defnydd o fanciau bwyd a chaledi ariannol i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r deisebwyr yn galw ar Dŷ'r Cyffredin i annog yr Adran Gwaith a Phensiynau i roi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol yn Arfon a Dwyfor Meirionnydd a datrys yr anhawsterau dwys yn ddiymdroi.

Declares that the proposed roll out of Universal Credit in the constituencies of Arfon and Dwyfor Meirionnydd will have devastating impact on local communities and will lead to increased foodbank usage and financial hardship for some of the most vulnerable people in Arfon and Dwyfor Meirionnydd. The petitioners therefore request that the House of Commons urges the Department for Work and Pensions to halt the roll out of Universal Credit in Arfon and Dwyfor Meirionnydd and fix it without delay.

 

- - 

Trwy arwyddo’r ddeiseb yma rydych yn cytuno i Blaid Cymru ddefnyddio eich gwybodaeth ar lefel lleol a chenedlaethol. Gallwch ddad-danysgrifio trwy ebostio post@plaid.cymru. Cyflwynir y ddeiseb yma i Dŷ’r Cyffredin ond ni fydd eich manylion yn cael ei basio mlaen i unrhywun arall. I ddarllen mwy am ein polisi preifatrwydd ewch i www.plaid.cymru/privacy. Prif Swyddfa: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

 

By signing this petition you agree that Plaid Cymru may use the information provided at both a local and national level. You may opt out at any time by emailing post@plaid.cymru. The petition will be presented to The House of Commons but we will never pass your details onto anyone else. To read more about our privacy policy please go to www.partyof.wales/privacy Head Office: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AL.

 

Who's signing

Cai Niclas Wyn
John Sowerby
Megan Williams
Marie Llewellyn
Fiona Jones
Paul Robinson
gruffydd williams
Anthony Evans
Llio Elenid Owen
Rhian Medi
Meinir Ffransis
Eirwen Williams
David Morris
Peter Tate
Benjiman Angwin
Emlyn Tudor
Graham Williams
Ricky Roberts
Wendy Owen
Bet Jones
Maldwyn Roberts
Shan Ashton
Janet Kaiser
Karen Jones
Rhian Jones
Sarah Coxson
Richard Williams
Patricia Pitts
David Dorling
102 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 93 o ymatebion

 • Cai Niclas Wyn
  signed 2018-11-16 14:47:42 +0000
  Mae gen i brofiad o neud cais am Gredyd Cynhwysol mewn ardal arall, mi nes i ddisgwyl10 wythnos cyn cael ceiniog a gorfodi fi mewn i ddyled hefo fy landlord a gorddrafft.
 • John Sowerby
  signed 2018-11-16 14:22:08 +0000
  John D Sowerby
 • Megan Williams
  signed 2018-11-16 11:35:00 +0000
 • Marie Llewellyn
  signed 2018-11-16 10:01:44 +0000
 • Fiona Jones
  signed via 2018-11-16 05:44:20 +0000
 • Paul Robinson
  signed via 2018-11-16 00:49:19 +0000
  Paul Robinson
 • gruffydd williams
  signed 2018-11-16 00:08:26 +0000
 • Anthony Evans
  signed 2018-11-16 00:00:14 +0000
 • Llio Elenid
  @LlioElenid tweeted link to this page. 2018-11-15 22:48:21 +0000
  Sign the petition: Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out https://www.plaidcymruarfon.org/universal_credit_petition?recruiter_id=21946
 • Llio Elenid Owen
  signed 2018-11-15 22:47:58 +0000
 • Rhian Medi
  signed 2018-11-15 20:47:09 +0000
 • Meinir Ffransis
  signed 2018-11-15 18:23:05 +0000
 • Eirwen Williams
  signed 2018-11-15 13:54:46 +0000
 • David Morris
  signed 2018-11-15 13:19:23 +0000
 • Peter Tate
  signed 2018-11-15 12:39:24 +0000
 • Benjiman Angwin
  signed 2018-11-15 11:16:08 +0000
 • Emlyn Tudor
  signed 2018-11-15 11:11:45 +0000
 • Graham Williams
  signed 2018-11-15 11:00:14 +0000
 • Ricky Roberts
  signed 2018-11-15 10:58:02 +0000
 • Wendy Owen
  signed 2018-11-15 10:20:15 +0000
 • Bet Jones
  signed 2018-11-14 09:51:06 +0000
 • Maldwyn Roberts
  signed 2018-11-13 22:59:05 +0000
 • Shan Ashton
  signed 2018-11-13 20:35:44 +0000
 • Janet Kaiser
  signed 2018-11-13 19:07:13 +0000
  Janet Kaiser
 • Karen Jones
  signed 2018-11-13 16:53:43 +0000
 • Rhian Jones
  signed 2018-11-13 13:20:37 +0000
 • Sarah Coxson
  signed 2018-11-13 10:52:36 +0000
 • Richard Williams
  signed 2018-11-13 07:34:16 +0000
 • Patricia Pitts
  signed 2018-11-12 07:38:12 +0000
 • David Dorling
  signed 2018-11-11 23:23:11 +0000
  Dr David Dorling

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.