Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out

pablo_(4).png

 

At sylw Tŷ’r Cyffredin,

To the House of Commons,


Deiseb trigolion etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd,

The petition of residents of Arfon and Dwyfor Meirionnydd constituencies,


Yn datgan y bydd y bwriad o gyflwyno Credyd Cynhwysol yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn cael effaith ddinistriol ar gymunedau lleol gan arwain at gynydd yn y defnydd o fanciau bwyd a chaledi ariannol i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r deisebwyr yn galw ar Dŷ'r Cyffredin i annog yr Adran Gwaith a Phensiynau i roi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol yn Arfon a Dwyfor Meirionnydd a datrys yr anhawsterau dwys yn ddiymdroi.

Declares that the proposed roll out of Universal Credit in the constituencies of Arfon and Dwyfor Meirionnydd will have devastating impact on local communities and will lead to increased foodbank usage and financial hardship for some of the most vulnerable people in Arfon and Dwyfor Meirionnydd. The petitioners therefore request that the House of Commons urges the Department for Work and Pensions to halt the roll out of Universal Credit in Arfon and Dwyfor Meirionnydd and fix it without delay.

 

- - 

Trwy arwyddo’r ddeiseb yma rydych yn cytuno i Blaid Cymru ddefnyddio eich gwybodaeth ar lefel lleol a chenedlaethol. Gallwch ddad-danysgrifio trwy ebostio [email protected]. Cyflwynir y ddeiseb yma i Dŷ’r Cyffredin ond ni fydd eich manylion yn cael ei basio mlaen i unrhywun arall. I ddarllen mwy am ein polisi preifatrwydd ewch i www.plaid.cymru/privacy. Prif Swyddfa: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

 

By signing this petition you agree that Plaid Cymru may use the information provided at both a local and national level. You may opt out at any time by emailing [email protected]. The petition will be presented to The House of Commons but we will never pass your details onto anyone else. To read more about our privacy policy please go to www.partyof.wales/privacy Head Office: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AL.

 

Who's signing

Sian Tomos
Sian Williams
David Meredith
Linda Pritchard
Richard Roberts
Caren Brown
Sian Roberts
Geraint Lovgreen
Manon Angharad Davies
Dewi Jones
Hefin Jones
Lis Williams
Alun Ffred Jones
Neville Hughes
Gwynant Owen Roberts
Gwen Aaron
John Wyn Williams
Gwynedd Watkin
Lesley Conran
Nia Parry Jones
Rhys Llwyd
Sioned Huws
Wyn Bowen Harries
Megan Hughes Tomos
J Nicholas Jacobs
Angharad Tomos
Elwyn Jones
Cris Jones
Elen Huws
Nia Griffith
74 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 66 o ymatebion

 • Sian Tomos
  signed 2018-11-27 21:17:02 +0000
 • Sian Williams
  signed 2018-11-27 20:52:12 +0000
 • David Meredith
  signed 2018-11-27 20:50:13 +0000
 • Linda Pritchard
  signed 2018-11-27 14:07:53 +0000
 • Richard Roberts
  signed via 2018-11-26 14:41:08 +0000
 • Caren Brown
  signed 2018-11-26 13:31:02 +0000
 • Sian Roberts
  signed 2018-11-26 08:45:44 +0000
 • Geraint Lovgreen
  signed 2018-11-22 12:27:00 +0000
 • Manon Angharad Davies
  signed 2018-11-22 06:36:05 +0000
 • Dewi Jones
  signed 2018-11-21 23:11:19 +0000
 • Hefin Jones
  signed 2018-11-21 21:56:09 +0000
 • Lis Williams
  signed 2018-11-21 18:29:42 +0000
 • Alun Ffred Jones
  signed via 2018-11-21 11:36:43 +0000
  Alun Jones
 • Neville Hughes
  signed 2018-11-21 11:22:54 +0000
  Neville Hughes
 • Gwynant Owen Roberts
  signed 2018-11-21 09:22:11 +0000
 • Gwen Aaron
  signed 2018-11-21 09:06:18 +0000
 • John Wyn Williams
  signed 2018-11-21 00:02:31 +0000
 • Gwynedd Watkin
  signed 2018-11-20 22:56:50 +0000
 • Lesley Conran
  signed 2018-11-20 22:06:23 +0000
 • Nia Parry Jones
  signed 2018-11-20 21:07:37 +0000
 • Rhys Llwyd
  signed 2018-11-20 19:28:21 +0000
  Rhys Morgan Llwyd
 • Sioned Huws
  signed 2018-11-20 17:03:53 +0000
 • Wyn Bowen Harries
  signed via 2018-11-20 16:31:29 +0000
 • Megan Hughes Tomos
  signed 2018-11-20 16:09:55 +0000
  megan Tomos
 • J Nicholas Jacobs
  signed 2018-11-20 15:27:56 +0000
 • Angharad Tomos
  signed via 2018-11-20 15:02:11 +0000
 • Elwyn Jones
  signed 2018-11-20 14:31:39 +0000
  Gareth Elwyn Jones
 • Cris Jones
  signed via 2018-11-20 14:21:08 +0000
 • Elen Huws
  signed 2018-11-20 14:07:03 +0000
 • Nia Griffith
  signed 2018-11-20 14:01:17 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd