Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out

pablo_(4).png

 

At sylw Tŷ’r Cyffredin,

To the House of Commons,


Deiseb trigolion etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd,

The petition of residents of Arfon and Dwyfor Meirionnydd constituencies,


Yn datgan y bydd y bwriad o gyflwyno Credyd Cynhwysol yn etholaethau Arfon a Dwyfor Meirionnydd yn cael effaith ddinistriol ar gymunedau lleol gan arwain at gynydd yn y defnydd o fanciau bwyd a chaledi ariannol i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r deisebwyr yn galw ar Dŷ'r Cyffredin i annog yr Adran Gwaith a Phensiynau i roi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol yn Arfon a Dwyfor Meirionnydd a datrys yr anhawsterau dwys yn ddiymdroi.

Declares that the proposed roll out of Universal Credit in the constituencies of Arfon and Dwyfor Meirionnydd will have devastating impact on local communities and will lead to increased foodbank usage and financial hardship for some of the most vulnerable people in Arfon and Dwyfor Meirionnydd. The petitioners therefore request that the House of Commons urges the Department for Work and Pensions to halt the roll out of Universal Credit in Arfon and Dwyfor Meirionnydd and fix it without delay.

 

- - 

Trwy arwyddo’r ddeiseb yma rydych yn cytuno i Blaid Cymru ddefnyddio eich gwybodaeth ar lefel lleol a chenedlaethol. Gallwch ddad-danysgrifio trwy ebostio post@plaid.cymru. Cyflwynir y ddeiseb yma i Dŷ’r Cyffredin ond ni fydd eich manylion yn cael ei basio mlaen i unrhywun arall. I ddarllen mwy am ein polisi preifatrwydd ewch i www.plaid.cymru/privacy. Prif Swyddfa: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL.

 

By signing this petition you agree that Plaid Cymru may use the information provided at both a local and national level. You may opt out at any time by emailing post@plaid.cymru. The petition will be presented to The House of Commons but we will never pass your details onto anyone else. To read more about our privacy policy please go to www.partyof.wales/privacy Head Office: Plaid Cymru, Ty Gwynfor, Atlantic Wharf, Cardiff, CF10 4AL.

 

Who's signing

Paul Rowlinson
Einir Young
Carys Pritchard
Paula Roberts
David Craik
James Jones
Chantel Mathias
Robat Idris
Meilyr Tomos
Cathrin Alwen
Tom Harrison
Amelia Davies
Stacey Davies
Jenny Heming
Rachel Allen
Dafydd Williams
Elin Walker Jones
David Percy
Rhian Davies
Iona Price
Eluned Dafydd
Rhys Wiliams
Anna Jane Evans
Nicholas Jewitt
Annwen Daniels
Catrin Wager
Huw Huws
Neil Evans
Sion Williams
162 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 142 o ymatebion

 • Paul Rowlinson
  signed 2018-11-10 18:00:56 +0000
 • Einir Young
  signed 2018-11-10 17:03:52 +0000
 • Carys Pritchard
  signed 2018-11-10 16:41:56 +0000
 • Paula Roberts
  signed 2018-11-10 16:28:50 +0000
 • David Craik
  signed 2018-11-10 15:24:34 +0000
  David Craik – this a cruel & savage system. Why must the Tories punish & stigmatise people because they have lost their jobs or become poor? UC has one purpose, it is to frighten people from seeking help.
 • James Jones
  signed 2018-11-10 14:42:44 +0000
 • Chantel Mathias
  signed 2018-11-10 14:42:03 +0000
 • Robat Idris
  signed via 2018-11-10 14:12:21 +0000
  Urddas nid cardod.
 • Meilyr Tomos
  @MeilyrT tweeted link to this page. 2018-11-10 12:17:39 +0000
  Sign the petition: Rhoi’r gorau i gyflwyno Credyd Cynhwysol / Halt Universal Credit roll out https://www.plaidcymruarfon.org/universal_credit_petition?recruiter_id=21914
 • Meilyr Tomos
  signed 2018-11-10 12:16:40 +0000
 • Cathrin Alwen
  signed 2018-11-10 11:29:44 +0000
 • Tom Harrison
  signed 2018-11-10 11:25:55 +0000
 • Amelia Davies
  signed 2018-11-10 09:00:10 +0000
 • Stacey Davies
  signed 2018-11-10 08:41:49 +0000
 • Jenny Heming
  signed 2018-11-10 08:37:56 +0000
 • Rachel Allen
  signed 2018-11-10 08:26:02 +0000
 • Dafydd Williams
  signed 2018-11-10 08:25:13 +0000
 • Elin Walker Jones
  signed 2018-11-10 07:38:26 +0000
 • David Percy
  signed 2018-11-10 07:34:31 +0000
 • Rhian Davies
  signed 2018-11-09 22:47:35 +0000
 • Iona Price
  signed 2018-11-09 21:41:49 +0000
 • Eluned Dafydd
  signed 2018-11-09 21:10:04 +0000
  Eluned Dafydd
 • Rhys Wiliams
  signed 2018-11-09 20:17:58 +0000
 • Anna Jane Evans
  signed 2018-11-09 20:07:50 +0000
 • Nicholas Jewitt
  signed 2018-11-09 19:57:59 +0000
 • Annwen Daniels
  signed 2018-11-09 19:34:34 +0000
 • Catrin Wager
  signed 2018-11-09 19:28:59 +0000
 • Huw Huws
  signed 2018-11-09 19:06:35 +0000
 • Neil Evans
  signed 2018-11-09 18:49:56 +0000
 • Sion Williams
  signed 2018-11-09 18:39:58 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd