Cefnogaeth i alwad Hywel a Siân i sefydlu grŵp ymgyrch WASPI yn Arfon

waspi_SGaHW.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian yn gwahodd ceisiadau o ddiddordeb gan ferched ar draws eu hetholaeth sydd wedi eu heffeithio gan newidiadau i’w pensiwn gwladol, i sefydlu grŵp ymgyrchu WASPI lleol i roi fforwm i’r merched wrthwynebu’r newidiadau.  

Mae Hywel Williams AS, sy’n lefarydd Plaid Cymru ar faterion yn ymwneud â Gwaith a Phensiynau eisioes wedi mynd i’r afael â’r mater yn y Senedd, gan godi’r mater yn Nhŷ’r Cyffredin a chefnogi dirprwyaeth o ferched o Wynedd yn ymgyrchu tu allan i’r Senedd.

Mae Hywel Williams a Siân Gwenllian yn awyddus clywed gan ferched sydd wedi eu geni yn y 1950au ac sydd wedi dioddef yn sgil y newidiadau yma cyn ail ddarlleniad y Mesur Pensiynau a gyflwynir yn y Senedd ar Ebrill 27, 2018.

I ddatgan diddordeb bod yn rhan o’r grŵp, cysylltwch â Hywel Williams ar [email protected]

Dywedodd Hywel Williams AS,

‘Mae merched ar draws y DU wedi cael eu taro'n galed gan y newidiadau yma gyda chynlluniau llawer wedi eu difetha’n llwyr. Mae llawer o ferched ar draws Arfon sydd yn yr un sefyllfa wedi cysylltu â mi.’

‘Yn aml, maent yn wynebu diweithdra, heb fawr o obaith cael swydd - bywyd caled ar fudd-daliadau ar adeg pan ddylent fod yn mwynhau ffrwyth eu blynyddoedd hir o waith.'

'Gyda hyn mewn golwg, rwy'n awyddus i glywed gan ferched yn fy etholaeth, sydd wedi cael eu heffeithio gan newidiadau i'w pensiwn gwladol, gyda'r nod o sefydlu grŵp lleol i rannu syniadau.’

‘Mae ymgyrch cenedlaethol WASPI yn ceisio perswadio’r llywodraeth i wneud trefniadau pontio teg ar gyfer merched a anwyd yn y 1950au sydd bellach yn gorfod aros hyd at chwe mlynedd yn ychwanegol i dderbyn eu pensiwn gwladol.’

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

‘Mae llawer o ferched wedi treulio blynyddoedd yn cydbwyso nifer o swyddi yn ogystal ag ymrwymiadau teuluol a rolau gofalu yn y teulu. Roedd llawer ohonynt yn edrych ymlaen at fywyd haws pan gyrhaeddant eu hoedran pensiynadwy, ac mae hynny'n awr wedi cael ei dynnu oddi arnynt.’

'Mae llawer o ferched wedi rhoi cynlluniau ariannol a phersonol pendant iawn ar waith o fewn amserlen benodol, ac mae'n annheg iawn symud y gôl, gan daflu cymaint o ferched i fewn i drallod.'


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd