Waunfawr

Edgar Owen

Mae Edgar yn byw yn Waunfawr ers dros 40 mlynedd, yn Gynghorydd Cymuned ers bron i 40 mlynedd, ac yn Gynghorydd Sir ers 2017.

Mwy am Edgar:

 • Llywodraethwr Ysgol Waunfawr.
 • Llywodraethwr Ysgol Brynrefail.
 • Sicrhau £25,000 o grantiau i bwyllgor Canolfan Waunfawr.

Cefnogi Sefydliadau'r Ardal:

Mae Edgar wedi cefnogi 11 o sefydliadau lleol, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, trwy ddosbarthu £3000 i’w cefnogi

 1. Clwb Pêl Droed Waunfawr
 2. Y Cylch Meithrin
 3. Y Clwb ar ôl ysgol
 4. Ysgol Waunfawr
 5. Cangen leol yr Urdd
 6. Mynwent Caeathro
 7. Cae Chwarae Caeathro
 8. Diffibrilydd Betws Garmon
 9. Clwb Snwcer Waunfawr
 10. Cangen Merched y Wawr
 11. Clwb Bowlio Waunfawr

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Cynghorwyr 2022-04-14 14:40:19 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd