Gwleidyddion yn gwisgo pinc i godi arian at ganser y fron

Sian_Gwenllian_AM_3_-_Pinc.jpg

Mae Siân Gwenllian AC yn gwisgo pinc i gefnogi ymchwil hanfodol Breast Cancer Now

Mae Siân Gwenllian, AC dros Arfon wedi gwisgo pinc i roi ei chefnogaeth i gwisgwch binc, achos codi arian blaenllaw Breast Cancer Now, sy’n golygu y bydd miloedd o bobl drwy’r DU yn ychwanegu pinc llachar at eu dillad ar Ddydd Gwener 20 Hydref ac yn codi arian hanfodol ar gyfer ymchwil canser y fron.

Mae Siân Gwenllian, yn annog ei hetholwyr yn Arfon i ymuno â hi, a chofrestru i gymryd rhan yn ymgyrch godi arian pinc mwyaf y DU. Mae’r digwyddiad hwn ym mis Hydref, sef Mis Ymwybyddiaeth Canser y Fron, yn dathlu ei ben-blwydd yn 16 oed ac wedi codi mwy na £30 miliwn hyd yma at ymchwil Breast Cancer Now sy’n achub bywydau.

Yn gynharach yr wythnos hon yng Nghaerdydd, ynghyd â chyd-aelodau o’r cynulliad, dangosodd Siân Gwenllian, ei chefnogaeth i’r miloedd o ferched a dynion y mae canser y fron yn effeithio arnynt bob blwyddyn, gan annog pobl ledled Cymru i gymryd rhan ar ddiwrnod gwisgwch binc.

Gall unrhyw un gymryd rhan yn gwisgwch binc, sy’n dod ag ysgolion, gweithleoedd a chymunedau at ei gilydd. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw gwisgo rhywbeth pinc, neu gynnal digwyddiad pinc yn eich cartref, yn eich gwaith neu yn eich ysgol, a gwneud rhodd i Breast Cancer Now. Beth bynnag fyddwch chi’n ei wneud, byddwch yn helpu’r elusen i gyflawni ei nod, sef, os byddwn i gyd yn gweithredu nawr, erbyn 2050 bydd pawb sy’n datblygu canser y fron yn byw.

Meddai Siân Gwenllian, AC:


“Canser y fron yw’r math mwyaf cyffredin o ganser yn y DU. Bob blwyddyn, mae tua 2,600 o ferched yng Nghymru yn cael y diagnosis o ganser y fron ac yn anffodus mae 600 o ferched yn colli eu bywydau o ganlyniad i’r afiechyd. Dyna pam rydw i’n argymell pawb yn [rhowch enw lle] i gymryd rhan yn gwisgwch binc ar Ddydd Gwener 20 Hydref. Mae’n ffordd mor rhwydd a hwyliog o gefnogi gwaith ymchwil hanfodol Breast Cancer Now, a helpu i atal canser y fron rhag hawlio bywydau ein hanwyliaid.”

Hefyd, yn ymuno â’r digwyddiad roedd y cwbl o rocwyr Cymreig, Mike a Jules Peters. Mae Jules, a gafodd ddiagnosis o ganser y fron ym mis Gorffennaf 2016, yn cefnogi gwisgwch binc yn y gobaith y bydd miloedd o bobl ar draws y wlad yn cymryd rhan yn y digwyddiad.

Meddai Jules Peters (The Alarm):

“Mae gwisgwch binc yn ffordd llawn hwyl o godi arian i achos pwysig sydd mor agos at fy nghalon. Mi wnes i gwblhau fy nhriniaeth ar gyfer canser y fron yn ddiweddar, a nawr rydw i eisiau codi arian ar gyfer gwaith ymchwil fel y gallwn ni roi diwedd unwaith ac am byth ar yr afiechyd dychrynllyd yma.

“Hyd yma mae gwisgwch binc wedi codi swm rhyfeddol o £30 miliwn at waith ymchwil hanfodol Breast Cancer Now. Fel rhywun sydd wedi bod yn bersonol drwy’r profiad o ganser y fron, rwy’n credu’n angerddol ynglŷn â gofalu fod merched fel fi yn derbyn diagnosis yn gyflym, eu bod yn cael y driniaeth orau posibl, ac yn y pen draw yn dod drwyddi. Dyna pam yr ydw i’n gofyn i bobl ym mhob rhan o Gymru ymuno â mi drwy wisgo pinc ar ddiwrnod gwisgwch binc a rhoi rhodd i ymchwil Breast Cancer Now. Rwy’n gobeithio y bydd llawer o bobl yn cymryd rhan ledled Cymru!”

Meddai’r Farwnes Delyth Morgan, Prif Weithredwr Breast Cancer Now:

“Mae’n ardderchog fod cymaint o Aelodau’r Cynulliad wedi gwisgo dillad pinc yn ein digwyddiad gwisgwch binc ac rydym yn hynod o ddiolchgar am yr holl gefnogaeth a’r holl frwdfrydedd a gafwyd. Drwy wisgo pinc rydym yn gobeithio y bydd Siân Gwenllian, yn annog ei hetholwyr yn Arfon i gymryd rhan yn eu cymuned leol a helpu Breast Cancer Now i ariannu gwaith ymchwil sy’n achub bywydau yn ystod Mis Ymwybyddiaeth Canser y Fron eleni.
. .
“Mae gwisgwch binc yn gyfle ardderchog i gymunedau ym mhob rhan o’r DU ddod ynghyd a chael hwyl, ac ar yr un pryd ddangos eu cefnogaeth i bawb y mae canser y fron yn effeithio arno. Drwy’r weithred syml o wisgo rhywbeth pinc a gwneud cyfraniad, rydych yn codi arian i waith ymchwil sy’n achub bywydau ac yn helpu Breast Cancer Now i gyrraedd ein nod, sef, erbyn 2050, y bydd pawb sy’n dioddef afiechyd canser y fron yn byw.”

Er mwyn cymryd rhan yn gwisgwch binc ym mis Hydref eleni, ewch i wearitpink.org/wales i gael rhagor o fanylion, syniadau ar sut i godi arian a sut i gofrestru ar gyfer eich pecyn codi arian rhad ac am ddim.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd