Wythnos Sian (14/05/21)

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

Diolch o galon i bobol Arfon am roi eu ffydd ynof i barhau yn llais cryf ar eu rhan yn Senedd Cymru. Rwy'n benderfynol o gyfathrebu’r gwaith rwyf yn ei wneud ar eich rhan dros y bum mlynedd nesaf. Dyma gip ar fy wythnos gyntaf yn ôl yn y Senedd;

 

  • Cal fy nghadarnhau fel Aelod o’r Senedd dros Arfon
  • Mynychu cyfarfod cyntaf y Chweched Senedd
  • Eilio enwebiad Elin Jones AS i fod yn Llywydd y Senedd
  • Ail-gydio mewn gwaith achos ar ran etholwyr unigol
  • Cyfarfod etholwyr yn Neiniolen i drafod diffygion y cynllun Arbed

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Wythnos Sian 2021-06-02 10:35:39 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd