Wythnos Siân

  • Galw am Gronfa Gymorth Awyru i helpu atal lledaeniad Covid mewn ysgolion

 

  • Holi’r Prif Weinidog pa fesurau fydd yn cael eu rhoi ar waith i ddelio ag effaith nifer uchel o ymwelwyr ar wasanaethau cyhoeddus

 

  • Ymweld â chynllun Dyffryn Gwyrdd yn Nyffryn Ogwen

 

  • Sgwrsio gyda thrigolion gyda’r Cynghorydd Paul Rowlinson yn ward Gerlan

 

  • Galw i leihau amser aros am ofal iechyd meddwl i bobol ifanc

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page 2021-07-22 11:31:25 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd