Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

 • Cadeirio digwyddiad Sefyll a Gweithredu Plaid Cymru, sgwrs am ferched yn sefyll etholiad.

 

 • Cysylltu â Phrif Weithredwr Cyngor Gwynedd yn galw am weithredu ar frys i leddfu pryderon lleol yn Llanberis.

 

 • Croesawu cais Bangor i fod yn Brifddinas Diwylliant y Deyrnas Unedig 2025.

 

 • Cefnogi galwad Plaid Cymru i drwyddedu jetsgis.

 

 • Ymweld â phrosiect Maes Ni, Maesgeirchen.

 

 • Ymweld â Nyth, Canolfan gelfyddydol newydd cwmni’r Frân Wen ym Mangor.

 

 • Ysgrifennu llythyr i’r Prif Weinidog yn holi am sicrwydd y bydd cymorth ychwanegol ar gael i feddygon teulu, ysbytai ac asiantaethau eraill fel yr heddlu yn dilyn yr ymchwydd yn y boblogaeth.

 

 • Croesawu’r cyhoeddiad bod UNESCO wedi dynodi ardaloedd llechi Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd.

 

 • Cyfarfod â Chymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Wythnos Sian 2021-07-30 10:25:34 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd