Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

  • Beirniadu toriad Credyd Cynhwysol Llywodraeth y DU

 

  • Galw eto ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys ar yr argyfwng tai

 

  • Holi'r Llywodraeth am fesurau diogelwch COVID-19 mewn ysgolion

 

  • Rhoi pwysau ar y Llywodraeth i gyhoeddi cynllun hir dymor ar gyfer Parc Bryn Cegin 

 

  • Ymateb i gynnydd Yswiriant Cenedlaethol Llywodraeth y DU

 

  • Cefnogi Ymgyrch Bwyllgorau'r Mudiad Meithrin

 

  • Ymweld â thafarn gymunedol y Ty’n Llan, Llandwrog

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Wythnos Sian 2021-09-17 12:33:04 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd