Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

 • Ymweld ag Ysgol Llanllechid ar gyfer seremoni enwi car trydan Dyffryn Ogwen

 

 • Ymweld â chanolfan Hafan Iechyd, Caernarfon i alw am e-bresgripsiynau

 

 • Dathlu Wythnos Werdd Fawr gyda Chymdeithas Affrica Gogledd Cymru.

 

 • Galw ar y Gweinidog Addysg i ddefnyddio £3M sydd wedi ei glustnodi ar gyfer peiriannau osôn ar ddulliau puro aer & gwella awyru mewn ysgolion.

 

 • Helpu gyda bore coffi Macmillan yn y Felinheli

 

 • Cyfarfod gydag aelodau Un Llais Cymru - cynrychiolwyr cynghorau cymuned a thref Arfon a Dwyfor

 

 • Cefnogi galwad Plaid Cymru i dreialu wythnos waith 4 diwrnod.

 

 • Hyrwyddo ‘Dos Amdani!’, sesiwn i drigolion Arfon sy’n ystyried sefyll yn etholiadau'r Cyngor flwyddyn nesaf.

 

 • Galw am gyhoeddi adroddiad Holden, yn ogystal â cheisio sicrwydd gan y Bwrdd Iechyd fod popeth yn cael ei wneud i ddiogelu cleifion iechyd meddwl.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Osian Owen
  published this page in Wythnos Sian 2021-09-24 16:26:48 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd