Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

  • Cynnal syrjeri stryd yn ward Glyder, Bangor.
  • Mynychu cyfarfod i drafod gwelliannau i’r parc chwarae ym Maestryfan, Bangor.
  • Cael fy ethol yn Gadeirydd Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Ferched.
  • Mynychu cyfarfod etholaeth Plaid Cymru Arfon yn trafod canlyniadau Etholiad Senedd Cymru yn Arfon 
  • Pleidleisio o blaid mwy o bwerau i Senedd Cymru mewn Dadl yn cael ei harwain gan Blaid Cymru
  • Cefnogi’r alwad i ail-edrych ar y rheolau parthau nitrad dadleuol ar gyfer ffermydd
  • Llongyfarch Menter Ty’n Llan ar eu llwyddiant yn cyrraedd eu targed.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Wythnos Sian 2021-06-14 14:16:38 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd