Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

  • Ymweliad â Deiniolen gyda’r Cynghorydd Elfed Williams i drafod problemau gyda ffyrdd yr ardal.

 

  • Gofyn i’r Prif Weinidog gadarnhau a fydd ysgol feddygol Bangor yn barod erbyn 2025

 

  • Dwyn pwysau ar y Prif Weinidog i roi blaenoriaeth i addysg plant ieuengaf Cymru

 

  • Holi’r Gweinidog Addysg am drefn asesiadau eleni a chinio am ddim i blant ysgol

 

  • Siarad yn Dadl Plaid Cymru am argyfwng tai Cymru

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Wythnos Sian 2021-06-17 16:11:12 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd