Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

  • Codi problemau gyda'r ffordd yn Allt Sam, Deiniolen
  • Croesawu Cynlluniau ar gyfer Canolfan Iechyd newydd yn Waunfawr
  • Diolch i Sïan Eluned o’r Felinheli am ei gwaith cymunedol gwych
  • Rhoi sgwrs rithiol i ddisgyblion yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
  • Croesawu atal arolygiadau ysgolion. Bûm yn galw am wneud hyn ers yn hir
  • Croesawu’r cyhoeddiad y bydd Bangor yn rhan o gronfa £3m canol trefi gogledd Cymru
  • Holi’r Gweinidog Addysg ar lawr y Senedd

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Wythnos Sian 2021-06-24 16:35:37 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd