Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

  • Datgan siom fawr yn sgil cynlluniau gwan a niwlog Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng Ail Gartrefi. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

 

  • Holi’r Gweindiog Addysg am y cwricwlwm newydd a chymwysterau. 

 

  • Ymweld â chynlluniau cymunedol ym Methesda. 

 

  • Cadeirio Grŵp Trawsbleidiol Menywod y Senedd. 

 

  • Croesawu enwebiad Statws Safle Treftadaeth y Byd i ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd. 

 

  • Diolch i gynllun bwyd Cwm-y-glo a Llanrug am eu gwaith rhagorol. 

 

  • Croesawu ail-agor Stryd Fawr Bangor, a rhannu fy ngweledigaeth ar gyfer ei dyfodol. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Wythnos Sian 2021-07-08 12:39:57 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd