Wythnos Siân

Cipolwg ar wythnos o waith gan eich aelod lleol yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian AS.

  • Mynychu Rali Nid Yw Cymru Ar Werth Cymdeithas yr Iaith ddydd Sadwrn

 

  • Ymwêld â Menai Mussels ym Mhorth Penrhyn

 

  • Dadorchddio plac piws i Charlotte Price White ym Mangor

 

  • Cyfrannu i raglen Jeremy Vine

 

  • Mynychu cyfarfod cyntaf Pwyllgor Plant a Phobol Ifanc y Senedd

 

  • Holi’r Gweinidog Addysg am y Gymraeg, gweithlu addysg ac am hiliaeth yn ein ysgolion.

 

  • Siarad mewn 3 Dadl yn y Senedd: gofal preswyl pobl ifanc, cinio ysgol am ddim, a’r angen am ymchwiliad Cofid penodol i Gymru.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Wythnos Sian 2021-07-15 10:20:31 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd