Ymateb Plaid Cymru i gyhoeddiad y Gweinidog Cyllid i godi Treth Trafodion Tir.

Yn ôl arweinydd Plaid Cymru Gwynedd, Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn,

“Dwi’n croesawu datganiad y Gweinidog Cyllid heddiw na fydd y gwyliau rhag talu treth trafodion tir hyd at £250,000 yn berthnasol i bryniant ail gartref neu brynu i osod. Bydd hyn yn sicrhau na fydd prynwyr sydd â’r modd i brynu ail eiddo yn cael budd o’r gwyliau treth sydd wedi ei gyhoeddi er mwyn hwyluso’r farchnad dai i brynwyr tro cyntaf a’r rhai sydd angen cartref. Unwaith eto, gadewch i ni ddatgan yn glir fod Cymru yn dilyn ei llwybr unigryw ei hun, er lles bobl Cymru. Mae’n dystiolaeth y dylen ni gael mwy o bwerau i wneud penderfyniadau ar ystod eang o feysydd, er mwyn creu Cymru ffyniannus. Ein llywodraeth ni yma yng Nghymru ddylai wneud penderfyniadau o’r fath nid gwleidyddion di-hid a di-ddeall Westminster.

Dywedodd Siân Gwenllian AS dros Arfon,

"Rwy'n cytuno â phenderfyniad Llywodraeth Cymru ynglych newidiadau Treth Trafodion Tir a'r trothwy o £250,000. Mae croeso mawr i'r newyddion ei fod yn berthnasol i eiddo cyntaf prynwr yn unig. Heb y cafael hwn, byddai wedi helpu prynwyr ail gartrefi a phrynu i osod yn anghymesur. Mewn gormod o gymunedau, ni all pobl leol brynu eu cartref cyntaf oherwydd bod presenoldeb gormod o ail gartrefi wedi gwthio prisiau tai allan o gyrraedd teuluoedd lleol. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd