AC Arfon yn galw am yngynghoriad newydd ar wasanaethau fasciwlar

Mae AC Arfon, Sian Gwenllian, wedi galw ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gynnal ymgynghoriad newydd, lawn a thryloyw ar ddyfodol gwasanaethau fasciwlar yng ngogledd Cymru.

Mae'r AC wedi ysgrifennu at bob aelod o'r Bwrdd yn gofyn iddynt gefnogi ei chais.

"Mae wedi dod yn amlwg bod rheolwyr y Bwrdd yn dymuno canoli gwasanaethau i Ysbyty Glan Clwyd, er mai dim ond un ymgynghorydd 'locum' sydd yn gweithio yno ac er gwaetha'r ffaith bod y gwasanaeth yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei adnabod yn rhyngwladol fel un o'r goreuon.

"Bu ymgynghoriad yn ôl yn 2013 ond mae llawer iawn o ddŵr wedi mynd dan y bont ers hynny, gan gynnwys y ffaith bod Betsi Cadwaladr wedi ei roi mewn mesurau arbennig yn 2015.

"Ni fydd y Bwrdd yn adennill ymddiriedaeth y cyhoedd hyd nes y bydd yn fodlon cael trafodaethau agored a llawn am y newidiadau i'r gwasanaeth ac esbonio'n llawn beth yw'r rhesymau dros y newidiadau hyn.

"Rwyf eto i gael fy argyhoeddi o'r angen i symyd i ffwrdd o'r fodel bresennol o wasanaethau fasgiwlar ac rwyf i, fel nifer o bobl eraill, yn ceisio deall beth yw'r rhesymeg tu cefn i'r ddadl.

"Mae gofyn cael ymgynghoriad newydd er mwyn ail-gysylltu'r Bwrdd Iechyd gyda'r cyhoedd ac yn enw tegwch a thryloywder."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd