Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Mari Gwilym
David Roberts
Gwyn Williams
Anne Hughes
Adrian Roberts
Heulwen Evans
Richard Leonard Jones
Chris O'marah
Kelly Riley
Tegwen Parri
Bethan Williams
Idris Jones
William Owen
Edwin Humphreys
Alan Puw
Huw Wyn Jones
Angharad Gerallt
Nerys Evans
Meinir Rowlands
Lynwen Williams
Elizabeth Williams
Nans Rowlands
Mari Roberts
Paul Rowlinson
Leigh Phillipson
239 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 214 o ymatebion

 • Mari Gwilym
  signed 2019-02-04 17:46:54 +0000
 • David Roberts
  signed 2018-12-25 09:03:30 +0000
 • Gwyn Williams
  signed 2017-12-03 12:26:40 +0000
  GWYN WILLIAMS
 • Anne Hughes
  signed 2017-11-21 22:48:47 +0000
 • Adrian Roberts
  signed 2017-11-20 20:43:31 +0000
 • Heulwen Evans
  signed 2017-11-15 19:28:17 +0000
 • Richard Leonard Jones
  signed 2017-11-14 18:28:03 +0000
 • Chris O'marah
  posted about this on Facebook 2017-11-14 17:16:05 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Chris O'marah
  signed 2017-11-14 17:15:50 +0000
 • Kelly Riley
  signed 2017-11-13 15:52:34 +0000
 • Tegwen Parri
  signed 2017-11-13 14:59:15 +0000
 • Swyn Angharad
  posted about this on Facebook 2017-11-13 11:45:26 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Bethan Williams
  signed 2017-11-13 09:59:11 +0000
 • Idris Jones
  signed 2017-11-13 09:43:55 +0000
  Idris Jones
 • William Owen
  signed 2017-11-13 08:32:25 +0000
  Yr un hen hanes, synud rhywbeth sydd yn gweithio, am resymau gwleidyddol, GWARTHUS !!!!
 • Edwin Humphreys
  signed 2017-11-13 07:06:21 +0000
  Edwin Humphreys
 • Alan Puw
  signed 2017-11-12 22:18:27 +0000
 • Huw Wyn Jones
  posted about this on Facebook 2017-11-12 22:17:54 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Huw Wyn Jones
  signed 2017-11-12 22:17:33 +0000
 • Angharad Gerallt
  signed 2017-11-12 22:03:09 +0000
 • Nerys Evans
  signed 2017-11-12 21:17:00 +0000
 • Meinir Rowlands
  posted about this on Facebook 2017-11-12 20:47:23 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Meinir Rowlands
  signed 2017-11-12 20:47:01 +0000
 • Lynwen Williams
  signed 2017-11-12 20:13:59 +0000
 • Elizabeth Williams
  signed 2017-11-12 19:41:35 +0000
 • Nans Rowlands
  signed 2017-11-12 19:26:05 +0000
 • Mari Roberts
  signed 2017-11-12 19:08:48 +0000
 • Paul Rowlinson
  signed 2017-10-11 16:38:47 +0100
 • Leigh Phillipson
  signed via 2017-09-19 10:19:43 +0100
 • Maria Sarnscki
  posted about this on Facebook 2017-09-18 19:55:05 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd