Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Mari Gwilym
David Roberts
Merfyn Morris
Gwyn Williams
Anne Hughes
Adrian Roberts
Heulwen Evans
Beryl Edwards
Dominic Griffiths
Nia O’marah
Donna Williams
Berwyn Jones
Phil Steele
Nia Lewis
Richard Leonard Jones
Chris O'marah
Rhona Wyer
Llinos Spencer
Mairwen Baylis
Hafwen Dorkins
Kelly Riley
Sioned Hilton
Tegwen Parri
Gwen Hughes
Siôn Llewelyn
Swyn Angharad
Alice Eifiona Jones
Catherine Dickson
587 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 481 o ymatebion

 • Mari Gwilym
  signed 2019-02-04 17:46:54 +0000
 • David Roberts
  signed 2018-12-25 09:03:30 +0000
 • Merfyn Morris
  signed via 2018-01-29 12:34:28 +0000
 • Gwyn Williams
  signed 2017-12-03 12:26:40 +0000
  GWYN WILLIAMS
 • Anne Hughes
  signed 2017-11-21 22:48:47 +0000
 • Adrian Roberts
  signed 2017-11-20 20:43:31 +0000
 • Heulwen Evans
  signed 2017-11-15 19:28:17 +0000
 • Beryl Edwards
  signed 2017-11-15 15:34:18 +0000
 • Dominic Griffiths
  signed via 2017-11-15 14:24:40 +0000
 • Nia O’marah
  signed 2017-11-14 23:26:48 +0000
 • Donna Williams
  signed 2017-11-14 22:15:02 +0000
 • Berwyn Jones
  signed 2017-11-14 21:07:01 +0000
 • Phil Steele
  signed 2017-11-14 19:54:54 +0000
 • Nia Lewis
  signed 2017-11-14 19:22:01 +0000
 • Richard Leonard Jones
  signed 2017-11-14 18:28:03 +0000
 • Chris O'marah
  posted about this on Facebook 2017-11-14 17:16:05 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Chris O'marah
  signed 2017-11-14 17:15:50 +0000
 • Rhona Wyer
  signed 2017-11-14 01:11:32 +0000
 • Llinos Spencer
  signed 2017-11-13 23:05:49 +0000
 • Mairwen Baylis
  signed 2017-11-13 21:42:37 +0000
 • Hafwen Dorkins
  signed 2017-11-13 16:11:33 +0000
  I drigolion Llyn a De Gwynedd, mae’n cymeryd awr a hanner i gyrraedd Ysbyty Gwynedd. Os bydd gwasanaethau craidd yn symud yn bellach i ffwrdd i’r Dwyrain bydd yn drasiedi i gymunedau Gwynedd, merched beichiog, plant a hen bobol a chleifion gydag afiechydon cronig fel cancr, dementia ayb. Lle mae synnwyr cyffredin yn y penderfyniadau hyn?
 • Kelly Riley
  signed 2017-11-13 15:52:34 +0000
 • Sioned Hilton
  signed 2017-11-13 15:18:46 +0000
 • Tegwen Parri
  signed 2017-11-13 14:59:15 +0000
 • Gwen Hughes
  signed 2017-11-13 13:59:04 +0000
 • Siôn Llewelyn
  signed 2017-11-13 12:58:37 +0000
 • Swyn Angharad
  posted about this on Facebook 2017-11-13 11:45:26 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Swyn Angharad
  signed 2017-11-13 11:44:22 +0000
 • Alice Eifiona Jones
  signed 2017-11-13 11:05:41 +0000
 • Catherine Dickson
  signed 2017-11-13 11:04:13 +0000
  Mae Ysbyty Gwynedd yn gwasanaethu dalgylch eang a dydio ddim yn llesol fod cleifion yn gorfod teithio ymhellach nag arfer i gael triniaeth hanfodol.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.