Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

594 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 489 o ymatebion

 • signed via 2018-01-29 12:34:28 +0000
 • signed 2017-12-03 12:26:40 +0000
  GWYN WILLIAMS
 • signed 2017-11-21 22:48:47 +0000
 • signed 2017-11-20 20:43:31 +0000
 • signed 2017-11-15 19:28:17 +0000
 • signed 2017-11-15 15:34:18 +0000
 • signed via 2017-11-15 14:24:40 +0000
 • signed 2017-11-14 23:26:48 +0000
 • signed 2017-11-14 22:15:02 +0000
 • signed 2017-11-14 21:07:01 +0000
 • signed 2017-11-14 19:54:54 +0000
 • signed 2017-11-14 19:22:01 +0000
 • signed 2017-11-14 18:28:03 +0000
 • posted about this on Facebook 2017-11-14 17:16:05 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • signed 2017-11-14 17:15:50 +0000
 • signed 2017-11-14 01:11:32 +0000
 • signed 2017-11-13 23:05:49 +0000
 • signed 2017-11-13 21:42:37 +0000
 • signed 2017-11-13 16:11:33 +0000
  I drigolion Llyn a De Gwynedd, mae’n cymeryd awr a hanner i gyrraedd Ysbyty Gwynedd. Os bydd gwasanaethau craidd yn symud yn bellach i ffwrdd i’r Dwyrain bydd yn drasiedi i gymunedau Gwynedd, merched beichiog, plant a hen bobol a chleifion gydag afiechydon cronig fel cancr, dementia ayb. Lle mae synnwyr cyffredin yn y penderfyniadau hyn?
 • signed 2017-11-13 15:52:34 +0000
 • signed 2017-11-13 15:18:46 +0000
 • signed 2017-11-13 14:59:15 +0000
 • signed 2017-11-13 13:59:04 +0000
 • signed 2017-11-13 12:58:37 +0000
 • posted about this on Facebook 2017-11-13 11:45:26 +0000
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • signed 2017-11-13 11:44:22 +0000
 • signed 2017-11-13 11:05:41 +0000
 • signed 2017-11-13 11:04:13 +0000
  Mae Ysbyty Gwynedd yn gwasanaethu dalgylch eang a dydio ddim yn llesol fod cleifion yn gorfod teithio ymhellach nag arfer i gael triniaeth hanfodol.
 • signed via 2017-11-13 10:09:41 +0000
  Gwyneth Hewitson
 • signed 2017-11-13 09:59:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.