Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Elwyn Jones
Sioned Elin Jones
Kathy Tidswell
Anest Frazer
Siwsan Jones
Aldwyth Pari
Sian Evans
Lliwen Jones
Esyllt Bryn Jones
Ceinwen Williams
Eirlys Irvine
Mair Stead
Eleri Jenkins-Edwards
Dennis Moore
Wil Trenholme
Ruth Williams
Lois Angharad Wyn
Nerys Jones
Alun Roberts
Beryl Jones
Rhian Jones
Anora Rigby
Elen Berry
Nia Price
Eirwen Owen
Denzil Jones
Llinos Eames -Jones
Dafydd Jones
Ian Hughes
587 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 481 o ymatebion

 • Elwyn Jones
  signed 2017-09-04 19:20:07 +0100
 • Sioned Elin Jones
  signed 2017-09-04 19:18:37 +0100
 • Kathy Tidswell
  signed 2017-09-04 19:10:21 +0100
 • Anest Frazer
  signed 2017-09-04 18:50:38 +0100
 • Siwsan Jones
  signed 2017-09-04 18:44:16 +0100
 • Aldwyth Pari
  signed 2017-09-04 18:44:10 +0100
 • Sian Evans
  signed 2017-09-04 18:39:43 +0100
 • Lliwen Jones
  signed 2017-09-04 18:33:02 +0100
 • Esyllt Bryn Jones
  signed 2017-09-04 18:01:25 +0100
 • Ceinwen Williams
  signed 2017-09-04 17:56:30 +0100
 • Eirlys Irvine
  signed 2017-09-04 17:43:48 +0100
 • Mair Stead
  signed 2017-09-04 17:28:30 +0100
  Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, mae’r rhan helaeth o newidiadau yn y bwrdd wedi bod yn anfantais i boblogaeth Gwynedd a Môn. Mae’r penderfyniadau yn cael eu gwneud gan aelodau o’r bwrdd nad ydynt yn byw’n lleol, nac yn defnyddio’r gwasanaeth, nac yn deall daearyddiaeth a diwylliant lleol
 • Eleri Jenkins-Edwards
  signed 2017-09-04 17:13:14 +0100
 • Dennis Moore
  signed 2017-09-04 16:35:47 +0100
 • Wil Trenholme
  signed 2017-09-04 16:21:13 +0100
 • Ruth Williams
  signed 2017-09-04 15:07:59 +0100
 • Lois Angharad Wyn
  signed 2017-09-04 11:56:03 +0100
 • Nerys Jones
  signed 2017-09-04 11:00:19 +0100
 • Alun Roberts
  signed via 2017-09-04 10:57:07 +0100
  Angen gwasanaethu i gyd ym Mangor
 • Beryl Jones
  signed 2017-09-04 10:35:35 +0100
 • Rhian Jones
  signed 2017-09-04 10:13:39 +0100
 • Anora Rigby
  signed 2017-09-04 10:02:54 +0100
 • Elen Berry
  signed 2017-09-04 10:00:11 +0100
 • Nia Price
  signed 2017-09-04 08:52:04 +0100
 • Eirwen Owen
  signed 2017-09-04 08:30:11 +0100
 • Denzil Jones
  signed via 2017-09-04 07:53:05 +0100
 • Llinos Eames -Jones
  signed 2017-09-03 23:15:52 +0100
 • Gwen Jones
  posted about this on Facebook 2017-09-03 23:08:54 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Dafydd Jones
  signed via 2017-09-03 21:54:42 +0100
  Dafydd Jones
 • Ian Hughes
  signed via 2017-09-03 21:48:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd