Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Marian Jones
Mark Knights
Llinos Jones
Nia Roberts
Gwennan Mair
Llinos C Davies
Dewi Jones
Ieuan Wyn
Linda Brown
Brian Sharpe
Aled Williams
Alun Davies
Bob Thomas MBE
Derfel Roberts
Arthur Evans
Huw Gwilym
Ann Hopcyn
Catrin Roberts
Rhian Mair
Angharad Tomos
Llinos Wyn Griffiths
Gwyn M Lloyd
Alwena Lewis
Menna Thomas
Sioned Owen
Ann Roberts
Nia Teleri Lewis
Meirion Davies
587 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 481 o ymatebion

 • Marian Jones
  signed via 2017-09-03 18:30:34 +0100
 • Mark Knights
  signed 2017-09-03 17:48:12 +0100
 • Llinos Jones
  posted about this on Facebook 2017-09-03 15:46:22 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Llinos Jones
  signed via 2017-09-03 15:45:47 +0100
 • Nia Roberts
  signed via 2017-09-03 15:27:13 +0100
 • Gwennan Mair
  signed via 2017-09-03 15:24:10 +0100
 • Huw Wyn Jones
  posted about this on Facebook 2017-09-03 15:12:49 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Llinos C Davies
  signed 2017-09-03 15:08:13 +0100
 • Dewi Jones
  signed 2017-09-03 13:03:36 +0100
 • Ieuan Wyn
  signed via 2017-09-03 12:07:00 +0100
 • Linda Brown
  signed via 2017-09-03 12:02:34 +0100
  Rhaid i ni beidio colli unrhyw wasanaeth hanfodol yn Ysbyty Gwynedd!
 • Brian Sharpe
  signed via 2017-09-03 11:36:23 +0100
 • Aled Williams
  signed via 2017-09-03 11:12:06 +0100
 • Alun Davies
  signed via 2017-09-03 10:55:11 +0100
 • Bob Thomas MBE
  signed via 2017-09-03 10:48:32 +0100
 • Derfel Roberts
  signed via 2017-09-03 10:31:57 +0100
 • Arthur Evans
  signed 2017-09-03 10:15:28 +0100
 • Huw Gwilym
  signed via 2017-09-03 09:44:08 +0100
 • Ann Hopcyn
  signed 2017-09-03 09:03:32 +0100
 • Catrin Roberts
  signed 2017-09-03 08:58:54 +0100
 • Rhian Mair
  signed 2017-09-03 08:58:30 +0100
 • Angharad Tomos
  signed via 2017-09-03 08:28:51 +0100
 • Llinos Wyn Griffiths
  signed 2017-09-03 00:34:14 +0100
 • Gwyn M Lloyd
  signed via 2017-09-02 23:45:19 +0100
 • Alwena Lewis
  signed via 2017-09-02 22:39:52 +0100
 • Menna Thomas
  signed 2017-09-02 22:36:45 +0100
 • Sioned Owen
  signed via 2017-09-02 22:11:36 +0100
 • Ann Roberts
  signed 2017-09-02 21:05:47 +0100
 • Nia Teleri Lewis
  signed via 2017-09-02 21:00:34 +0100
 • Meirion Davies
  signed 2017-09-02 20:49:50 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd