Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Elliw Angharad
Janice Jones
Manon Williams
sarah Roberts
Helen Roberts
David Vaughan
Helen Owen
Dafydd Lloyd
Abigail Griffiths
Katie Jones
Nerys John
Marc Edwards
Anwe Jones
Mair Evans
Siân Harris
sonia Evans
Priscilla Owen
Natalie Mills
Kevin Roberts
julie gritten
Tony McNicholl
Rhianwen Williams
Stephen Green
Dafydd Pritchard
Anna Jane Evans
Catrin Hind
587 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 481 o ymatebion

 • Elliw Angharad
  signed 2017-09-02 10:32:41 +0100
 • Janice Jones
  signed 2017-09-02 10:28:43 +0100
 • Manon Williams
  signed 2017-09-02 10:25:15 +0100
 • Sarah Roberts
  posted about this on Facebook 2017-09-02 10:22:08 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • sarah Roberts
  signed 2017-09-02 10:21:38 +0100
 • Helen Roberts
  signed 2017-09-02 10:11:25 +0100
 • David Vaughan
  signed 2017-09-02 10:08:12 +0100
 • Helen Owen
  signed via 2017-09-02 09:51:37 +0100
 • Dafydd Lloyd
  signed 2017-09-02 09:51:36 +0100
 • Abigail Griffiths
  signed 2017-09-02 09:40:51 +0100
 • Katie Jones
  signed 2017-09-02 09:26:34 +0100
 • Glesni Mair Jones
  posted about this on Facebook 2017-09-02 09:04:40 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Nerys John
  signed via 2017-09-02 08:34:54 +0100
 • Marc Edwards
  signed 2017-09-02 08:08:28 +0100
  Cwilydd o beth yw y bwriad i symud gwasanaethau fel fasciwlar o Fangor
 • Anwe Jones
  signed 2017-09-02 08:01:03 +0100
  Anwen Jones
 • Siân Harris
  posted about this on Facebook 2017-09-02 07:38:42 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Mair Evans
  signed 2017-09-02 07:38:19 +0100
 • Siân Harris
  signed 2017-09-02 07:37:32 +0100
 • sonia Evans
  signed via 2017-09-02 06:40:08 +0100
 • Priscilla Owen
  signed 2017-09-02 03:45:05 +0100
 • Natalie Mills
  signed 2017-09-02 02:10:01 +0100
 • Kevin Roberts
  signed 2017-09-02 00:51:58 +0100
  Signed
 • julie gritten
  signed 2017-09-01 23:31:04 +0100
 • Tony McNicholl
  signed 2017-09-01 23:31:00 +0100
 • Rhianwen Williams
  posted about this on Facebook 2017-09-01 23:22:25 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Rhianwen Williams
  signed 2017-09-01 23:21:57 +0100
 • Stephen Green
  signed 2017-09-01 23:00:12 +0100
 • Dafydd Pritchard
  signed 2017-09-01 22:55:42 +0100
 • Anna Jane Evans
  signed 2017-09-01 22:10:28 +0100
 • Catrin Hind
  signed 2017-09-01 22:02:19 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd