Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Alun Fon Roberts
Bethan Hughes
Marred Jones
Harry Robertson
Angharad Llwyd-Jones
Sarah Whyte
Ceri Parry
David Watson
Nora Jones
Elfyn Jones-Roberts
Eleri Morgan
Llinos Jones
Petroc Ap Seisyllt
Rhys Wiliams
Dewi Wyn Jones
Marian Williams
Anna Jones
Alun Roberts
Rhian Medi
Hywel Williams
Elfed Jones
Catrin Gruffudd
Bethan Jones
Mari Thomas
Stephen Rice
Rhys Evans
Gwenan Roberts
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Alun Fon Roberts
  signed 2017-09-01 17:52:30 +0100
 • Bethan Hughes
  signed 2017-09-01 17:51:02 +0100
 • John Bach
  posted about this on Facebook 2017-09-01 17:48:45 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Marred Jones
  signed 2017-09-01 17:41:13 +0100
 • Harry Robertson
  signed 2017-09-01 17:40:12 +0100
  Harry Robertson
 • Angharad Llwyd-Jones
  signed 2017-09-01 17:24:45 +0100
 • Sarah Whyte
  signed 2017-09-01 17:10:15 +0100
 • Ceri Parry
  signed 2017-09-01 17:01:07 +0100
 • David Watson
  signed 2017-09-01 16:58:14 +0100
  David Watson
 • Nora Jones
  signed via 2017-09-01 16:54:47 +0100
  Nora Jones
 • Elfyn Jones-Roberts
  signed 2017-09-01 16:53:11 +0100
 • Eleri Morgan
  signed via 2017-09-01 16:45:57 +0100
 • Llinos Jones
  signed 2017-09-01 16:42:43 +0100
 • Petroc Ap Seisyllt
  signed 2017-09-01 16:41:30 +0100
 • Leigh Phillipson
  posted about this on Facebook 2017-09-01 16:26:49 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Rhys Wiliams
  signed 2017-09-01 16:10:26 +0100
 • Dewi Wyn Jones
  signed 2017-09-01 15:59:22 +0100
 • Marian Williams
  signed 2017-09-01 15:45:23 +0100
 • Anna Jones
  signed 2017-09-01 15:44:23 +0100
 • Alun Roberts
  signed 2017-09-01 15:37:38 +0100
 • Rhian Medi
  signed 2017-09-01 15:37:00 +0100
 • Hywel Williams
  signed 2017-09-01 15:35:12 +0100
 • Elfed Jones
  signed 2017-09-01 15:26:23 +0100
 • Catrin Gruffudd
  signed 2017-09-01 15:24:33 +0100
 • Bethan Jones
  signed 2017-09-01 15:23:24 +0100
 • Mari Thomas
  signed 2017-09-01 15:13:47 +0100
  Pwysig cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Stephen Rice
  signed 2017-09-01 15:06:58 +0100
  Stephen Geoffrey Rice
 • Rhys Evans
  signed 2017-09-01 15:06:48 +0100
 • Gwenan Roberts
  signed 2017-09-01 15:05:08 +0100
 • Sian Mair Williams
  posted about this on Facebook 2017-09-01 14:59:25 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd