Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Sian Mair Williams
Aaron Jones
Osian Owen
Siân Williams
Richard Thomas
D Michael M Jones
Meg Elis
Valerie Ellis
Catrin Elis Williams
Aaron Wynne
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Sian Mair Williams
  signed 2017-09-01 14:59:11 +0100
 • Aaron Jones
  signed 2017-09-01 14:53:36 +0100
  Aaron Jones
 • Osian Owen
  signed 2017-09-01 14:52:47 +0100
 • Siân Williams
  signed 2017-09-01 14:49:52 +0100
 • Richard Thomas
  signed 2017-09-01 14:48:29 +0100
 • D Michael M Jones
  signed 2017-09-01 14:47:22 +0100
 • Meg Elis
  signed 2017-09-01 14:40:36 +0100
 • Valerie Ellis
  signed 2017-09-01 14:40:24 +0100
 • Catrin Elis Williams
  signed 2017-09-01 14:34:04 +0100
 • Aaron Wynne
  signed 2017-09-01 14:30:32 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd